NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024

31/07/2023 15:16

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024

19/06/2023 23:31

Với tỷ lệ 91,30% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 tại Kỳ họp thứ 5. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024:

TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT ''VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG''

TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT ''VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG''

22/02/2023 12:54

Năm 2023 Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao được Quốc hội lựa chọn. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội giới thiệu tóm lược một số hoạt động đã triển khai và kế hoạch giám sát thời gian tới.

Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016

29/06/2015 16:20

Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016

Các tin đã đưa: