TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

01/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 01/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016

29/06/2015

Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016

Các tin đã đưa: