Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

19/03/2013 14:00

Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Công văn về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

06/03/2013 15:00

Sau 02 tháng triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ, rộng khắp, đúng tiến độ Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến toàn dân.

Báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (do đồng chí Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân)

22/01/2013 15:00

Báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (do đồng chí Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992) C

Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

22/01/2013 15:00

Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Các tin đã đưa: