Về thiết chế Hội đồng Hiến pháp: Khi QH tự đặt mình vào những kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát quyền lực, sức mạnh của QH được tăng cường

05/09/2013 14:00

Ngoài những lý lẽ khác, những ý kiến chưa đồng tình với việc thiết lập Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam thường cho rằng đã có QH gồm 500 đại biểu, hệ thống các cơ quan chuyên trách soạn thảo, thẩm tra các dự án luật, các cơ quan hành pháp cũng có hệ thống các cơ quan soạn thảo và thẩm tra, nên không thể có vi phạm hiến pháp, và vì vậy không cần thành lập Hội đồng Hiến pháp

Tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp là nhu cầu tất yếu, khách quan

05/09/2013 14:00

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội là nhu cầu tất yếu tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam

Các tin đã đưa: