PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN RÕ NÉT MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, THÔNG ĐIỆP HỘI THẢO VĂN HÓA 2022

07/11/2022

Chiều ngày 07/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức ''Hội thảo Văn hóa 2022'' để cho ý kiến về công tác chuẩn bị và một số nội dung quan trọng của Hội thảo.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: XÂY DỰNG ''VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG'' HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn… cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn- Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhất là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí chủ trương tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".

Trên cơ sở thống nhất của các cơ quan, ngày 29/9/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 611 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thảo; Nghị quyết số 612 về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Hội thảo chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hôm nay, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo họp phiên đầu tiên để nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo Văn hóa 2022 phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian vừa qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư trong Hội nghị văn hóa toàn quốc, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa mà Tổng Bí thư đã chỉ ra là "việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối văn hoá của Đảng còn thiếu đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả", văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng với kinh tế và chính trị; đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao… Vì vậy, Hội thảo lần này với mong muốn tìm ra được giải pháp để thể chế hoá kịp thời đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong bối cảnh mới; phát huy tối đa các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hoá.

Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Trưởng ban Tổ chức "Hội thảo Văn hóa 2022" báo cáo tình hình chuẩn bị Hội thảo.

Báo cáo tóm tắt tình hình chuẩn bị Hội thảo tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức 02 Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, xin chủ trương lãnh đạo Quốc hội và tổ chức làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Cộng sản về chủ đề, các chuyên đề, danh mục đặt bài tham luận của Hội thảo, hình thức tổ chức Hội thảo.

Các ý kiến thống nhất với chủ đề Hội thảo là: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Các vấn đề chính Hội thảo tập trung làm rõ là: cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xây dựng, ban hành thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa; nguồn lực cho phát triển văn hóa (bao gồm: nguồn lực con người; nguồn lực tài chính). Thời lượng Hội thảo dự kiến diễn ra trong 1 ngày (dự kiến ngày 10/12/2022 hoặc 17/12/2022). 

Về chuẩn bị các báo cáo, tham luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung họp, tổ chức biên tập, thẩm định bài tham luận để xây dựng Bộ tài liệu Hội thảo và bản Tổng hợp kiến nghị, đề xuất; đề xuất các bài tham luận có chất lượng tốt đưa vào trình bày tại Hội thảo.

Ban Tổ chức cũng đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung xây dựng khung Tài liệu của Hội thảo, bao gồm: Chương trình chi tiết Hội thảo; Kịch bản điều hành Hội thảo; dự thảo các bài Phát biểu khai mạc, Phát biểu đề dẫn chỉ đạo Hội thảo, Phát biểu Bế tổng kết, bế mạc Hội thảo; kịch bản thảo luận bàn tròn; kịch bản phóng sự tại Hội thảo; danh mục các bài tham luận, báo cáo tại Hội thảo; tổng hợp đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung Báo cáo của Ban Tổ chức, thống nhất với chủ đề Hội thảo là: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” và đề xuất thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo là ngày 10/12/2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, để Hội thảo thực hiện thành công các mục đích, yêu cầu đề ra là mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo lưu ý tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Hội thảo. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tham gia chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công việc trọng tâm đã đề ra theo Đề án, kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo phát biểu kết luận.

Nhấn mạnh Hội thảo Văn hóa 2022 được sự chỉ đạo rất sát sao của các thành viên Ban Chỉ đạo đạo, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm lý luận, thực tiễn rất sâu sắc; cũng như sự tham gia của các cơ quan có trách nhiệm cao nhất trong tham mưu, hoạch định chính sách cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên lĩnh vực văn hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhất là tỉnh Bắc Ninh để bảo đảm chu đáo, tốt nhất cho Hội thảo. Nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời trao đổi với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và lãnh đạo Quốc hội để xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông đối với thành công của Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Tổ chức chỉ đạo Tiểu ban Truyền thông xây dựng các sản phẩm truyền thông cụ thể, tập trung tuyên truyền hiệu quả rõ nét mục đích, ý nghĩa, các thông điệp của Hội thảo, cả trước, trong và sau Hội thảo.

Một số hình ảnh tại vuộc họp:

Toàn cảnh cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Trưởng ban Tổ chức Hội thảo báo cáo tóm tắt tình hình chuẩn bị Hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. 

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung Báo cáo của Ban Tổ chức.

Các đại biểu thống nhất với chủ đề Hội thảo là: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Các đại biểu đề xuất đề xuất thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo là ngày 10/12/2022.

Để Hội thảo thực hiện thành công các mục đích, yêu cầu đề ra là mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo lưu ý tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Thu Phương – Nghĩa Đức

Các bài viết khác