PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TIẾP TỤC PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ, CHUYÊN GIA TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

02/08/2022

Sáng ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tại tỉnh Bắc Kạn

Bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã xây dựng Chương trình công tác năm 2022 bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường trực Ủy ban tổ chức giao ban hàng tuần để rà soát tiến độ công việc theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên qua hoàn thiện Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 với sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra; đồng thời chủ trì thẩm tra các kiến nghị về xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đề án số 292-ĐA/ĐĐQH15 ngày 20/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác triển khai thực hiện Kết luận số 19, nghiên cứu, rà soát văn bản hiện hành gồm 03 luật và nghiên cứu, xây dựng mới 01 dự án luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức thành công các hội thảo, diễn đàn lớn như: Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo; Hội thảo“Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển; Diễn đàn thanh niên 2022 chủ đề “Đào tạo nghề cho Thanh niên”... Bên cạnh đó, thực hiện một số nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề: Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”; Khảo sát “Việc thực hiện chính sách phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Khảo sát “Về tự chủ đại học và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học” tại các cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội; Báo cáo một số kết quả, nhận xét việc thực hiện chính sách, pháp luật về tự chủ và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục dự kiến tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mới 01 dự án luật theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19. Đồng thời, tham gia cho ý kiến vào các dự án luật do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; chủ trì thẩm tra các kiến nghị về xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; tham mưu nội dung, kế hoạch, các văn bản cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề năm 2023: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non tại các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất”; giám sát chuyên đề  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ”...

Tiếp tục khẳng định vai trò của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với hoạt động của Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, kịp thời trong hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, những kết quả tromg 6 tháng đầu năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khá toàn diện trên các lĩnh vực Ủy ban phụ trách về cả công tác lập pháp, hoạt động giám sát và thành công các cuộc Hội thảo, tọa đàm, Phiên giải trình đã tổ chức. Đặc biệt Ủy ban đã hoàn thành tốt việc chủ trì thẩm tra, trình Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu, đồng thuận cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã huy động được sức mạnh tập thể thành viên Ủy ban và trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín tham gia vào công tác chuyên môn của Ủy ban.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục theo dõi việc ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Chủ tịch nước công bố ngày 05/7/2022; chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề năm 2023: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” sao cho thiết thực; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, phát hiện bất cập tại các quy định của pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và với Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, hoàn thành các nội dung công việc về giám sát, khảo sát, giải trình đã và đang tiến hành; quan tâm, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đối với một số lĩnh vực, vấn đề nổi lên, bức xúc được cử tri dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương triển khai thực hiện một số hoạt động hội thảo, diễn đàn về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và trẻ em đã được Lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đồng ý về chủ trương, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục quan tâm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát và tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị về giáo dục và văn hóa gắn với khu vực và đối tượng cụ thể nhằm định hướng, đề xuất cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, thế mạnh của mỗi người, kế thừa, phát huy, đổi mới, phát triển để khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với hoạt động của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, kịp thời triển khai các công việc trọng tâm trong thời gian tới trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Thay mặt Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tham dự các hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong thời gian vừa qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đối với các hoạt động lớn của Ủy ban trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã huy động được sức mạnh tập thể thành viên Ủy ban và trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín tham gia vào công tác chuyên môn của Ủy ban

Các đại biểu tại phiên họp

Các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tham gia phát biểu ý kiến tại phiên họp

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục theo dõi việc ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Chủ tịch nước công bố ngày 05/7/2022

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, thế mạnh của mỗi người, kế thừa, phát huy, đổi mới, phát triển để khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với hoạt động của Quốc hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, kịp thời triển khai các công việc trọng tâm trong thời gian tới trên cơ sở ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tham dự các hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đối với các hoạt động lớn của Ủy ban trong thời gian tới

Thu Phương – Phạm Thắng

Các bài viết khác