PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: THẢO LUẬN, TIẾP THU ĐẦY ĐỦ Ý KIẾN CỦA ĐBQH TẠI KỲ HỌP THỨ 4 VỀ DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

09/12/2022 11:08

Sáng ngày 09/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội có cuộc làm việc với Bộ Y tế về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TP.HỒ CHÍ MINH

07/12/2022 13:07

Sáng 07/12, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ DIỄN ĐÀN VĂN HOÁ VỚI DOANH NGHIỆP 2022

03/12/2022 10:50

Sáng 03/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp năm 2022, với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển bền vững” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: RÕ VIỆC, RÕ NỘI DUNG, RÕ TIẾN ĐỘ, RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ CƠ CHẾ PHỔI HỢP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CUỐI NĂM

01/12/2022 15:23

Chiều 01/12, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội họp giao ban tháng 12/2022 với các cơ quan, đơn vị của Quốc hội. Phó Chủ tich Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chủ trì cuộc họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN CỦA UBTVQH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

01/12/2022 10:43

Sáng 01/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân".

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG LAO ĐỘNG MEXICO

30/11/2022 18:24

Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, do Tổng Bí thư Đảng Alberto Anaya Gutiérrez làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: SỰ HỢP TÁC LIÊN NGHỊ VIỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC APF NGÀY CÀNG BỀN CHẶT

29/11/2022 09:09

Tối ngày 28/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi gặp mặt thân mật các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ X Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN LÃNH THỔ NOUVELLE-CALÉDONIE

28/11/2022 17:42

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ X Vùng châu Á – Thái Bình Dương, chiều ngày 28/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie Roch Wamytan.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN POLYNESIA THUỘC PHÁP

28/11/2022 16:58

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ X Vùng châu Á – Thái Bình Dương, chiều ngày 28/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp Gaston Tong Sang – Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ X VÙNG CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN PHÁP NGỮ

28/11/2022 16:20

Chiều ngày 28/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ X Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các tin đã đưa: