TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024

17/11/2023

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khai mạc Hội nghị:

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 17/11: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước,

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng và tại các điểm cầu trong cả nước,

Giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hằng năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đều tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giám sát của năm tiếp theo. Đây là một bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, được đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri đánh giá cao.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Nghị quyết số 833/2023/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của UBTVQH năm 2024 và Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt UBTVQH, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các địa phương, các vị ĐBQH tham gia Hội nghị này; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị 

Thưa các đồng chí,

Trong năm 2023, thực hiện kết luận số 843-KL/ĐĐQH15, ngày 03/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, bám sát các quy định của pháp luật, các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH được thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện, được triển khai toàn diện, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, phản ứng linh hoạt, nhạy bén trước những vấn đề thời sự quan trọng của đất nước; tăng tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát, tạo hiệu ứng lan tỏa về tinh thần hành động tích cực, góp phần tạo chuyển biến toàn diện cả về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và vấn đề được giám sát, cụ thể: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý và định hướng hoạt động giám sát cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm (tại Kỳ họp thứ 5 có  454 lượt đại biểu đăng ký chất vấn về 04 lĩnh vực; tại Kỳ họp thứ 6 có 457 lượt đại biểu đăng ký chất vấn về 21 lĩnh vực; tại 02 phiên chất vấn của UBTVQH có 121 lượt đại biểu chất vấn, tranh luận về 04 lĩnh vực). Năm 2023, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao 02 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và một trong những điểm mới, Quốc hội thực hiện giám sát đồng thời 03 chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. UBTVQH chọn 02 chuyên đề giám sát: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, nhờ đó đạt hiệu quả, kết quả tích cực; Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc, theo quy định của pháp luật; Hoạt động “giám sát lại” được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa; chuẩn bị và tổ chức chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV, khóa XV thực chất, hiệu quả; việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện một cách thực chất, trách nhiệm, hiệu quả, được thảo luận kỹ với nhiều yêu cầu đổi mới theo hướng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng; Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được UBTVQH quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới thiết thực, hiệu quả; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên (lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã dành riêng ½ ngày để thảo luận tại Hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết 5358 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV); Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân đã được UBTVQH quan tâm và đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực; Việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát đã được UBTVQH chỉ đạo sát sao, kịp thời, cả về nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm giám sát (các Đoàn giám sát của các cơ quan của Quốc hội đã tiến hành 113 lượt giám sát tại 55 địa phương, cơ bản bảo đảm nguyên tắc điều hòa chung); Hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được quan tâm, tăng cường với hình thức giám sát đa dạng, có sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động giám sát thường xuyên qua việc xem xét các báo cáo với giám sát, khảo sát chuyên đề và hoạt động giải trình…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thưa các đồng chí,

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và thực hiện Chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ Quốc hội, đặt ra yêu cầu đối với Quốc hội, UBTVQH , các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải tích cực, khẩn trương triển khai, thực hiện các hoạt động giám sát có hiệu quả, chất lượng hơn.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 với nhiều nội dung giám sát, yêu cầu cụ thể hơn trong việc tổ chức thực hiện đối với UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội (như: Yêu cầu các cơ quan của Quốc hội tăng cường tính chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của cơ quan mình, tiếp tục đổi mới, giám sát; đề xuất tổ chức các phiên giải trình và các hoạt động giám sát khác phù hợp; đổi mới phương thức tổ chức các phiên giải trình theo hướng tăng cường kết hợp giữa họp trực tiếp và kết nối trực tuyến…). Quốc hội đã chọn giám sát tối cao 02 chuyên đề là: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7) và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8). UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 về Chương trình giám sát của  UBTVQH năm 2024; theo đó đã chọn 02 chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Tại Hội nghị này, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay trong công tác giám sát của Quốc hội,  UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và của  ĐBQH trong năm 2023, còn cần làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong các hoạt động giám sát; đồng thời trao đổi, thống nhất về nhận thức, nội dung, công tác phối hợp, các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước.

Với tinh thần đó, thay mặt UBTVQH tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024. Trân trọng đề nghị các đại biểu tham gia có trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến sát thực để góp phần vào thành công của Hội nghị và tạo tiền đề quan trọng cho thành công của chương trình giám sát năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Trọng Quỳnh