PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẢNG NGÃI

10/10/2023

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân, huyện Trà Bồng

Cử tri xã Trà Tân kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông ở miền núi để người dân thuận lợi, nhất là tuyến đường liên huyện từ huyện Sơn Tịnh đi xã Trà Tân vì hiện nay đang bị xuống cấp nặng; có phương án xử lý, tránh gây lãng phí tài sản công sau sáp nhập huyện Trà Bồng. Mức kinh phí hỗ trợ 40 triệu để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là thấp, không còn phù hợp do giá cả vật liệu tăng cao. Đồng thời cần bổ sung thêm nhóm người được hỗ trợ xây dựng nhà ở là hộ cận nghèo.

Cử tri Huỳnh Thị Sâm, đại diện Trạm y tế xã Trà Tân cho rằng, hiện chế độ trực ngoài giờ của nhân viên y tế cơ sở quá thấp khi chỉ 40 ngàn đồng/ngày đêm nên đề nghị xem xét tăng chế độ tiền trực cho nhân viên các Trạm y tế.

Nhiều cử tri kiến nghị các vấn đề nóng tại địa phương

Nhiều cử tri ở Trà Tân, huyện Trà Bồng cũng cho rằng, cần phải có cơ chế hỗ trợ thêm cho giáo viên mầm non để yên tâm công tác; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Do vướng mắc từ các cơ chế, chính sách, các quy định chưa nhất quán từ trung ương nên Quảng Ngãi cũng chỉ mới giải ngân được trên 38,5% vốn chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó vốn sự nghiệp chỉ mới giải ngân được khoảng 8,7%.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, đối với việc sáp nhập các huyện, xã ở miền núi thì trong thời gian tới sẽ rà soát để có đánh giá tổng thể, đồng thời tính toán, cân đối về các nguồn lực đầu tư cho phù hợp, xem xét để có sự ưu tiên hơn cho các địa phương này, không phân vốn theo kiểu cào bằng. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thông tin, sắp tới cũng sẽ kiến nghị 5 chính sách và 2 chủ trương để tháo gỡ, đẩy nhanh giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong điều kiện tiến độ giải ngân đang bị chậm, đồng thời sẽ có phương án kéo dài thời gian giải ngân do không kịp giải ngân sang năm 2024 để tạo điều kiện cho các địa phương thuận lợi trong công tác giải ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành cho đồng bào miền núi sự quan tâm đặc biệt. Đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Huyện Trà Bồng cần phải triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ miền núi để nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân, quan tâm hơn nữa tới công tác giảm nghèo tại địa phương, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội từ thế mạnh sẵn có, nhất là những lợi thế từ rừng và các cây, con bản địa. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì người dân ở miền núi phải phát huy nội lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở  xã Trà Tân, huyện Trà Bồng./.

Minh Huy

Các bài viết khác