THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ: RÕ VAI TRÒ, ĐÚNG NHIỆM VỤ

Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng, Đỗ Quang Thành; các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an; các thành viên Ban Soạn thảo Dự án Luật; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, tại Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên cơ sở 144 ý kiến của các ĐBQH (125 lượt ý kiến tại Tổ, 19 lượt ý kiến tại Hội trường), thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì tổ chức nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bước đầu đối với dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc phiên họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức khẳng định, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ban soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH, tổ chức nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi tiếp thu, chỉnh lý đảm bảo giữ nguyên 04 nhóm chính sách điều chỉnh trong dự án Luật đã được Chính phủ nhất trí thông qua trình Quốc hội. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý có 34 điều (tăng 03 điều so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 5). Theo đó, đã bổ sung 1 điều về giải thích từ ngữ; tách điều 13 về bố trí lực lượng, thẩm tra hồ sơ, bầu Tổ viên, chức danh công nhận chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thành 03 điều cho phù hợp với kỹ thuật. Cụ thể thành Điều 14: Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Điều 15: Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Điều 16: Chức danh, công nhận chức danh, nhiệm vụ của chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự phiên họp.

Tại phiên họp, thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đại tá Vũ Huy Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã báo cáo dự thảo Kết quả dự kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác