PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TRAO HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUỲNH NGỌC SƠN

07/07/2022 17:35

Chiều 07/7, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự và trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Kế toán – tài vụ, Đảng viên chi bộ Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIÁM SÁT ĐỂ PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT CẬP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN

06/07/2022 17:58

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của UBTVQH, sáng ngày 06/7 tại Tp.Hồ Chí Minh, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Tp.Hồ Chí Minh. Đây là địa phương cuối cùng trong tổng số 6 địa phương mà đoàn giám sát làm việc.

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN LÀ KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

06/07/2022 11:00

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021”số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 và Kế hoạch giám sát, khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương, Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà toán tại Nhà Quốc hội vào sáng 05/7. Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát nhấn mạnh, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là một trong những kênh thông tin quan trọng trong quá trình thực hiện giám sát chuyên đề,...

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

05/07/2022 11:16

Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, chủ trì cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

05/07/2022 08:53

Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - KHÔNG ĐỂ KỲ SAU “CHỒNG” LÊN KỲ TRƯỚC

04/07/2022 21:09

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 04/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CẦN CHUẨN HOÁ SỐ LIỆU VÀ CHỈ RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

02/07/2022 13:30

Ngày 01/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Lào Cai về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

LÀM RÕ HIỆU QUẢ THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH THANH TRA CẤP HUYỆN TIẾP CÔNG DÂN

01/07/2022 16:48

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong sáng 01/7, Đoàn giám sát do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”. Đây là địa phương thứ 4 Đoàn làm việc sau khi đã giám sát tại 8 bộ ngành Trung ương thời gian qua.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN” TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

30/06/2022 02:55

Ngày 29/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”. Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị tỉnh chỉ rõ hạn chế, bất cập trong việc giải quyết, khiếu nại về đất đai; tỷ lệ số vụ tố cáo có yếu tố đúng cao; đồng thời làm rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

CHỈ RÕ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN ĐƠN TỐ CÁO CÓ YẾU TỐ ĐÚNG TẠI ĐẮK NÔNG CHIẾM TỶ LỆ CAO

29/06/2022 15:22

Sáng 29/6, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Các tin đã đưa: