PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỂ TẠO LẬP KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI

13/04/2022 14:08

Sáng 13/4, tại Quảng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP Hạ Long.

 

Cùng dự có: Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân; các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Thành phố Hạ Long... 

Giảm 44 đầu mối cơ quan, đơn vị

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Hoành Bồ đã sáp nhập với TP. Hạ Long. Sau khi sắp xếp, đã giảm 44 đầu mối cơ quan, đơn vị, trong đó, cơ quan khối Đảng, đoàn thể giảm 13 đầu mối, khối chính quyền giảm 13 đầu mối, các đơn vị trực thuộc giảm 7, các tổ chức hội giảm 11.

Đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, năm 2021, TP. Hạ Long đã thực hiện 57 lượt chuyển đổi định kỳ vị trí công tác đối với cấp huyện, 40 lượt chuyển đổi với cấp xã. Giai đoạn 2020 – 2021 đã tinh giản được 142 trường hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc

Về xử lý tài sản công, TP. Hạ Long đã xử lý 7 nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; 15/38 xe ô tô; 5 quyết định điều chuyển tài sản của 9 đơn vị cho 13 đơn vị tiếp nhận, sử dụng với số lượng 2.204 tài sản…

Về thực hiện chính sách an sinh, xã hội, TP. Hạ Long đã giải quyết việc làm cho 13.231 lao động trong giai đoạn 2020 – 2021; cơ cấu lao động giảm dần tỷ lệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong công tác giảm nghèo, năm 2021 toàn thành phố đã giảm 501 hộ nghèo và cận nghèo; mục tiêu năm 2022 không còn hộ cận nghèo trên địa bàn. Công tác thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng; công tác giáo dục, đào tọa được triển khai đa dạng đầy đủ các loại hình, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh…

Chủ tịch UBND TP. Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng báo cáo với Đoàn giám sát

Tuy nhiên, từ thực tiễn vừa qua, TP. Hạ Long cho rằng, việc sáp nhập một đơn vị hành chính nông thôn vào đơn vị hành chính đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng đô thị của đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Việc rà soát, xây dựng phương án, lộ trình bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý dôi dư… bước đầu gặp khó khăn do phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế được giao, phù hợp với trình độ chuyên môn và quy định tiếp nhận, luân chuyển, điều động. Việc xây dựng phương án xử lý, quản lý đối với các trụ sở, tài sản công dôi dư còn chậm do quy trình, thủ tục nhiều bước, mất nhiều thời gian…

TP. Hạ Long kiến nghị, đối với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị cần tính toán lại tiêu chí mật độ dân số đối với đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng; chỉ phân loại đô thị khi sáp nhập đơn vị hành chính; đánh giá việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu hoặc chưa đạt mức tối thiểu, định kỳ địa phương rà soát, đánh giá báo cáo Bộ Xây dựng (5 năm/lần). Đối với Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, cần quy định cụ thể hoặc hướng dẫn khi áp dụng tiêu chuẩn đối với các xã miền núi thuộc huyện loại IV khi sáp nhập với thành phố thuộc tỉnh…

Quang cảnh cuộc làm việc

Mở rộng không gian phát triển, đưa thành phố lên tầm cao mới

Các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao việc sáp nhập địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long. Sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Biên chế các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, được bố trí phù hợp với chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm… Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, TP. Hạ Long đã có những bước phát triển nhanh chóng, theo hướng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực cơ bản theo định hướng.

Liên quan đến chính sách với cán bộ công chức, một số ý kiến thành viên Đoàn giám sát cho rằng, do sáp nhập nên một số cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã, thôn đặc biệt khó khăn không còn được hỗ trợ phụ cấp. Do đó, lãnh đạo Thành phố cần làm rõ giải pháp khắc phục vấn đề này tới đây như thế nào. Đối với việc lồng ghép các điểm trường sau sáp nhập, một số ý kiến đề nghị đánh giá rõ tác động đến việc học tập của học sinh, tác động với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến các thủ tục hành chính...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hạ Long đã nỗ lực đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới, với không gian phát triển được mở rộng, bền vững, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi; nhiều xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng đã được công nhận xã nông thôn mới từ rất sớm. Hạ tầng được quan tâm đầu tư, giáo dục, y tế được chú trọng...

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm rất lớn, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thành uỷ Hạ Long và HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh và thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. TP. Hạ Long đã làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm, công tác quy hoạch luôn đi trước một bước; đầu tư công tập trung vào các dự án lớn, có tính kết nối liên vùng, nên ngay khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã triển khai thực hiện ngay, tạo ra những chuyển biến và có được niềm tin của Nhân dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ghi nhận các kiến nghị của TP. Hạ Long, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó một số kiến nghị sẽ được nghiên cứu để tiến tới có thể sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Qua làm việc với TP. Hạ Long, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ bài học kinh nghiệm “sắp xếp đơn vị hành chính không phải chỉ để giảm bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức mà còn có ý nghĩa lớn hơn, đó là thiết kế lại và tạo lập không gian phát triển mới cho địa phương theo hướng bền vững”.

+ Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, Tổ công tác số 2 của Đoàn giám sát cũng đã khảo sát và làm việc tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)

Các bài viết khác