PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NINH VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ

12/04/2022 23:05

Chiều 12/4, tại Quảng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Quảng Ninh.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; các thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành có liên quan của Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu

Báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, địa phương đã thực hiện sắp xếp 2 cấp huyện (sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long) và 16 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, đã giảm một đơn vị hành chính cấp huyện, 9 cấp xã và 24 thôn, khu phố.

Quảng Ninh cũng thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy sau khi nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long, giảm 44 đầu mối, 390 biên chế, 32 Ủy viên Ban chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ, 5 lãnh đạo MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, 32 đại biểu HĐND… Đối với sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh đã bố trí, kiện toàn theo quy định, giảm 35 người so với thời điểm sắp xếp; đã điều chuyển và giải quyết dôi dư 133 người…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy báo cáo với Đoàn giám sát

Về bố trí, xử lý trụ sở đã sử dụng 655/674 trụ sở, dôi dư 19 và hiện các địa phương đã xây dựng phương án và đang thực hiện các quy trình xử lý các tài sản dôi dư theo quy định. Tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, rà soát và áp dụng theo hướng có lợi nhất cho người dân…

Từ thực tiễn, Quảng Ninh rút ra một số bài học kinh nghiệm, như phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật, với cách làm khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; coi trọng thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, chính quyền và Nhân dân để tạo niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ. Đồng thời, cần sáng tạo, vận dụng linh hoạt các Nghị quyết, quy định của Trung ương vào tình hình thực tiễn ở địa phương; luôn lấy người dân là trung tâm, xuất phát từ lợi ích của người dân, quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Quảng Ninh kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy định tại Điểm 2, Điều 2 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 để phù hợp thực tiễn các đơn vị đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tiếp theo theo hướng đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp không nhất thiết phải đạt 100% tiêu chuẩn. Đồng thời, sớm ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và sớm ban hành chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030 để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động, quyết liệt, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri, Nhân dân, Quảng Ninh đã triển khai thành công việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Là tỉnh có quy mô sắp xếp cấp xã lớn trong toàn quốc với việc nhập 3 xã vào một thị trấn, đặc biệt việc nhập nguyên trạng huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã hình thành một đô thị lớn, độc đáo; mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn, tạo dư địa nhằm khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực.

Tuy nhiên, để làm rõ hơn các kết quả đã đạt được trong việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, một số ý kiến đề nghị, Quảng Ninh làm rõ hơn các phương án, giải pháp để khắc phục khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tại đơn vị hành chính mới và điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân sau khi sắp xếp; các giải pháp và khó khăn trong việc xử lý tài sản công. Cùng với đó là việc bố trí sắp xếp các trụ sở cơ quan sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp như thế nào… Từ đó, đưa ra những ý kiến, kiến nghị trong việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, báo cáo của Quảng Ninh đã bám sát yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị chu đáo, chất lượng với chuyên đề giám sát lần này.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Quảng Ninh đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua cũng như những kết quả cụ thể trong sắp xếp các đơn vị hành chính. Thực tiễn cho thấy, Quảng Ninh đang trở thành một tỉnh đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững, chuyển từ "nâu sang xanh". Nhấn mạnh việc 6 năm liên tục Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế đạt trên 2 con số không phải kết quả địa phương nào cũng có được, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là sự cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quảng Ninh đã rất thành công trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đặc biệt, từ Quảng Ninh mở ra những vấn đề cần quan tâm, như việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính chính là để "tổ chức lại không gian phát triển với một tầm nhìn mới, vừa là đẩy mạnh đô thị hóa, vừa là phát triển nông thôn mới văn minh, hiện đại, vừa là đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị. Đây là vấn đề Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất quan tâm và cũng là tinh thần Đại hội XIII của Đảng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)

Các bài viết khác