PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM

30/03/2022 11:33

Sáng 30/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo “Quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” đã họp phiên thứ Nhất.

 

Toàn cảnh Phiên họp 

Tham dự có: Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; đại diện Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 3/3/2022 Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quy định của Bộ chính trị. Ban soạn thảo cũng đã ban hành Kế hoạch số 576-KH/BST ngày 16/3/2022 về triển khai xây dựng dự thảo Quy định của Bộ chính trị, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban soạn thảo, Quyết định thành lập Tổ biên tập.

 

Tại Phiên họp thứ Nhất, Ban soạn thảo đã cho ý kiến về 2 Dự thảo Đề cương Báo cáo kết quả nghiên cứu và Đề cương Dự thảo Quy định của Bộ chính trị. Qua đó làm rõ các khái niệm: “kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật ", lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Nhận diện các hành vi “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật để phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời nêu các kiến nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật… Các đại biểu cũng  đã cho ý kiến về bố cục, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Đề cương Quy định của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận  

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ban soạn thảo đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của Thường trực Uỷ ban Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch xây dựng Dự thảo, Quy định của Bộ chính trị. Qua phát biểu, các ý kiến cơ bản tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Đề cương báo cáo kết quả nghiên cứu và Đề cương Dự thảo Quy định của Bộ chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hiện nay các quy định pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật của Nhà nước ta là tương đối đầy đủ, từ Trung ương đến địa phương; việc kiểm soát quyền lực trên thực tế cũng đã được thực hiện, tuy nhiên quy định đối với trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, những người có quyền lực thì vấn đề này còn ít, nằm rải rác trong các văn bản của Đảng, chưa có văn bản riêng, do đó việc ban hành Quy định này là cần thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, vì đây là văn bản của Đảng nên nội dung cần tập trung vào các quy định liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Dự thảo Đề cương Báo cáo kết quả nghiên cứu và Đề cương Dự thảo Quy định của Bộ chính trị trong cách tiếp cận phải vừa theo nội dung, vừa theo chủ thể, bao gồm cả “phòng” cả “chống”. Do giới hạn về thời gian nên Dự thảo nghiên cứu và Báo cáo quy định cần được phải tiến hành song song.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Thường trực Uỷ ban Tư pháp và Tổ biên tập khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Đề cương Báo cáo kết quả nghiên cứu và Đề cương Dự thảo Quy định của Bộ chính trị theo ý kiến của thành viên Ban soạn thảo ngay sau Phiên họp ngày hôm nay để hoàn thiện các văn bản, bảo đảm tiến độ và chất lượng trình các cấp có thẩm quyền theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Dương Dung

Các bài viết khác