TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

01/04/2021

Sáng ngày 01/4, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Khánh Hoà, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Họ và tên: NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Ngày sinh: 03/01/1964

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/5/1987      -    Ngày chính thức: 20/5/1988

Trình độ được đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

Chức vụ:

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 01/4/2021)

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

 

Chức vụ, đơn vị công tác

 

Từ 3/1986 - 3/1988:

 

Chiến sỹ Ban Tham mưu Trung đoàn 445, Quân khu I.

 

Từ 5/1988 - 9/1993:

 

Giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

Từ 9/1993 - 5/1998:

 

Chuyên viên, rồi Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

 

Từ 6/1998 - 4/2008:

 

Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

 

Từ 4/2008 - 11/2008:

 

Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ

 

Từ 11/2008 - 7/2009:

 

Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ.

 

Từ 7/2009 - 9/2011:

 

Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ 9/2011 - 7/2016:

 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (trong đó Phụ trách Văn phòng Chính phủ từ tháng 02/2016 - 4/2016). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ 01/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016).

 

Từ 7/2016 - 10/2019:

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brasil.

 

Từ 10/2019 - 10/2020:

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

 

Từ 10/2020 -3/2021:

 

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa.

 

Từ 01/4/2021:

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.