PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH TIẾP ĐẠI SỨ LIÊN BANG NGA TẠI VIỆT NAM

15/06/2022 20:03

Chiều ngày 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ CUỘC HỌP NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

15/06/2022 20:01

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỂ TẠO LẬP KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI

13/04/2022 14:08

Sáng 13/4, tại Quảng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP Hạ Long.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NINH VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ

12/04/2022 23:05

Chiều 12/4, tại Quảng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Quảng Ninh.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THEO HƯỚNG THỰC CHẤT, TOÀN DIỆN

09/04/2022 19:59

Lược ghi phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT

01/04/2022 11:40

Sáng ngày 01/4 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM

30/03/2022 11:33

Sáng 30/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo “Quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” đã họp phiên thứ Nhất.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

25/03/2022 11:45

Sáng ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” tổ chức Phiên họp thứ hai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30 VỀ VIỆC MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC, BẢO VỆ SỨC KHỎE HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

25/02/2022 09:54

Sáng ngày 25/02, tại Nhà Quốc hội, Tổ Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 tổ chức cuộc họp chuyên đề về việc mở cửa trường học, bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên trong bối cảnh dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC

18/02/2022 15:02

Sáng 18/02, tại Nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống tiêu cực theo quy định số 32 QĐ/TW ngày 16/09/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03 của của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII.

Các tin đã đưa: