HÀ TĨNH GÓP Ý XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI

20/10/2023

Sáng 20/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì hội nghị.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ TĨNH KHỞI CÔNG XÂY NHÀ NHÂN ÁI TẠI LỘC HÀ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 thay thế Luật BHXH số 71/2006/QH11. Qua hơn 7 năm thi hành, Luật BHXH năm 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ BHXH theo nguyên tắc đóng - hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Luật BHXH năm 2014 cũng còn những, hạn chế, bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng báo cáo tóm tắt đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) gồm 10 chương, 136 điều đã bám sát 5 chính sách được Quốc hội thông qua, bao gồm: xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH (lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà Trần Danh Hướng góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý chi tiết nội dung các điều trong dự thảo Luật, trong đó, nhiều ý kiến bổ sung chức năng của cơ quan BHXH; điều chỉnh thông tin tham gia BHXH bắt buộc; điều kiện hưởng chế độ thai sản, chế độ BHXH một lần; điều kiện tạm dừng, chấm dứt, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; việc xử lý vi phạm pháp luật về BHXH...

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trao đổi, phân tích làm rõ một số góp ý của đại biểu.

Các đại biểu cũng góp ý về công tác phối hợp của các ngành trong quản lý Nhà nước về BHXH; giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động trong tham gia BHXH...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi. Trên cơ sở những góp ý của đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh để dự thảo luật sớm được thông qua vào kỳ họp tới.

(Theo Báo điện tử Hà Tĩnh)