TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT GIẢI DIÊN HỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2024

05/10/2023

Chiều 05/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng tổ chức Phiên họp thứ nhất về Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ 2 – năm 2024. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đồng chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP TỔNG KẾT GIẢI DIÊN HỒNG LẦN THỨ NHẤT

Toàn cảnh Phiên họp

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông cùng đại diện các cơ quan hữu quan.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ Hai, Trưởng Ban Tổ chức Giải nêu rõ, Giải Diên Hồng lần thứ 2 – năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vai trò của Hội đồng nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiếp tục nâng cao nhận thức của xã hội, cử tri và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì phiên họp

Đồng thời, Giải được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức, dự thảo Thể lệ, dự thảo Quy chế (sửa đổi, bổ sung) chấm Giải và dự thảo Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và Hội nghị tuyên truyền phổ biến về Giải Diên Hồng lần thứ 2 – năm 2024.

Các đại biểu dự phiên họp

Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ 2 – năm 2024 nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hữu quan bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng nội dung, góp phần tổ chức thành công Giải Diên Hồng lần thứ hai – năm 2024. Đồng thời, bảo đảm công tác tổ chức Giải đạt hiệu quả, trang trọng, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và xã hội, nâng cao nhận thức của cử tri và Nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong hệ thống chính trị. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng Giải Diện Hồng trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với cơ quan dân cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, rút kinh nghiệm và kế thừa những kết quả đạt được từ lần thứ nhất, Giải Diên Hồng lần thứ 2 – năm 2024 cần được tổ chức ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch, Thể lệ, Quy chế chấm Giải một cách chặt chẽ, mạch lạc, rõ ràng hơn, gửi xin ý kiến Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong vận hành các công việc.

Để bảo đảm chất lượng Giải Diên Hồng lần thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Giải; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức bài bản, sáng tạo, tích cực hưởng ứng tham gia Giải; động viên các phóng viên, nhà báo tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí về Quốc hội và HĐND.

Một số hình ảnh tại phiên họp:.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại phiên họp

Vụ trưởng Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) Hoàng Thị Lan Nhung báo cáo tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà tham gia ý kiến về việc tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ 2

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh đóng góp ý kiến về thể lệ giải và công tác thông tin, truyền thông cho Giải Diên Hồng lần thứ 2

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đóng góp ý kiến về kế hoạch tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ 2

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và thiết thực về dự thảo Kế hoạch tổ chức, dự thảo Thể lệ, dự thảo Quy chế (sửa đổi, bổ sung) chấm giải 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Giải Diên Hồng lần thứ 2

Minh Hùng - Đinh Thành - Trọng Quỳnh