TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO VỤ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

21/06/2023

Sáng 21/6, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An; đại diện cán bộ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn trao quyết định Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Vũ Hồng Lưu

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hồng Lưu - Chuyên viên cao cấp Vụ Quốc phòng và An ninh làm Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh. Chúc mừng ông Vũ Hồng Lưu trên cương vị mới, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn nêu rõ, ông Vũ Hồng Lưu là cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn và thời gian công tác lâu năm, luôn nhận được sự tín nhiệm của tập thể và lãnh đạo các Ủy ban. Vị trí mới được bổ nhiệm vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trong bối cảnh công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đòi hỏi ngày càng phải chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Vũ Minh Tuấn đề nghị, ông Vũ Hồng Lưu tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các đơn vị của Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Vũ Hồng Lưu

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Vũ Hồng Lưu khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo vụ tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của Văn phòng Quốc hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; khiêm tốn, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban và sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ, công chức các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Hình ảnh tập thể Vụ Quốc phòng và An ninh chúc mừng Tân Phó Vụ trưởng Vũ Hồng Lưu

Hải Yến