KHỐI THI ĐUA III - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

22/02/2023

Chiều 22/02, tại Nhà Quốc hội, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

KHỐI THI ĐUA IV - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

Quang cảnh buổi lễ

Khối thi đua III trực thuộc Văn phòng Quốc hội gồm 6 đơn vị: Báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thư viện Quốc hội, Vụ Thông tin, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Năm 2023, Thư viện Quốc hội làm Khối trưởng Khối thi đua III.

Trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua III, Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường – Khối trưởng Khối thi đua III nêu rõ, việc phát động và tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên, tăng cường mối quan hệ công tác, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân các đơn vị trong Khối thi đua III nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023 và chào mừng các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội (02/3/1946 – 02/3/2023).

Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường – Khối trưởng Khối thi đua III 

Bên cạnh đó, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối và Văn phòng Quốc hội. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung cho các đơn vị trong Khối nhằm tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường nhấn mạnh, các đơn vị trong Khối thi đua III tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 154/KH-VPQH ngày 18/01/2023 của Văn phòng Quốc hội đã đề ra với chủ đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chủ động từ sớm, từ xa vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm 2023”.

Các đại biểu tại buổi lễ

Theo dự thảo Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua III, 6 đơn vị trong Khối cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung: đoàn kết, phối hợp với các đơn vị trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quán triệt, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các văn kiện của Đảng; hưởng ứng nội dung thi đua giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội năm 2023.

Dự thảo Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua III cũng nêu rõ, các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của Khối, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị…

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua III đã Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại buổi lễ, sau khi thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 và Giao ước thi đua năm 2023, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua III đã Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh buổi lễ

Các đại biểu tại buổi lễ

Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Ngọc Cường – Khối trưởng Khối thi đua III trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua III

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu tham gia ý kiến về Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 Giao ước thi đua năm 2023

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua III đã Ký kết giao ước thi đua năm 2023 và chụp ảnh lưu niệm./.

Minh Hùng - Nghĩa Đức