PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN GIỮA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI.

04/01/2023

Sáng 04/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 12/2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TƯỞNG NHỚ, TRI ÂN CỐ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN HỮU THỌ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN THĂM, CHÚC TẾT TẠI HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng và thực hiện các nội dung trong Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Báo cáo kết quả công tác chủ yếu tháng 12 và năm 2022, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, trong tháng 12/2022, Lãnh đạo Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham dự Hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức; chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 và phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; tham dự các hội nghị, cuộc họp quan trọng khác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, chất lượng các công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác đối ngoại và chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2022.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần báo cáo tại phiên họp.

Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước; xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; khẩn trương, tích cực, chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác tháng 12/2022…

Đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần kiến nghị Lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng và thực hiện các nội dung trong Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2; Chỉ đạo các cơ quan tiếp tục triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng toàn khóa; Chỉ đạo triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội dự các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết tại một số cơ quan, đơn vị và một số hoạt động khác.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, tiếp tục tập trung phục vụ các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai thi hành Nghị quyết Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Nghị quyết Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi). Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục triển khai tốt công tác tổng hợp tại kỳ họp; rà soát điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo khác để kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả…

Bảo đảm “về đích” các nhiệm vụ theo dự kiến phân công​

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội là việc làm mới. Qua gần 1,5 năm triển khai, công tác giao ban đã phát huy hiệu quả, các công tác được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, vượt khó, nỗ lực không ngừng của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong tháng 12/2022 với khối lượng công việc rất lớn. Cơ bản đồng tình với đánh giá trong báo cáo công tác tháng 12/2022 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 và cả năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khẩn trương, chủ động rà soát, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, nhất là kế hoạch, chương trình lập pháp, giám sát đã được Quốc hội thông qua và chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm “về đích” các nhiệm vụ theo dự kiến phân công.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục nâng cao năng lực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành cơ chế, chính sách phù hợp tiếp theo trong năm 2023, trong bối cảnh năm nay được dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách thức, biến động khó lường.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, ngay trong tháng 01/2023 có rất nhiều nhiệm vụ chuyên môn và các lịch hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội liên quan đến các hoạt động thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do đó, các mặt công tác cần chuẩn bị chu đáo, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, bám sát tiến độ. Đặc biệt, cần tập trung cao độ cho Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội trên tinh thần tiếp tục cải tiến, đổi mới để bảo đảm kỳ họp thực sự khoa học, chất lượng, đúng quy trình. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, cần tăng cương công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, nội dung của Kỳ họp, bảo đảm cử tri, người dân hiểu đúng ý nghĩa của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các đơn vị làm tốt hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để động viên, khích lệ, khơi gợi tinh thần công hiến, sáng tạo, đổi mới./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Quang cảnh phiên họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần báo cáo kết quả công tác chủ yếu tháng 12 và năm 2022, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, vượt khó, nỗ lực không ngừng của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khẩn trương, chủ động rà soát, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, nhất là kế hoạch, chương trình lập pháp, giám sát đã được Quốc hội thông qua và chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm “về đích” các nhiệm vụ theo dự kiến phân công.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức