DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND: CÂN NHẮC CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND: CÂN NHẮC CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cơ bản tán thành với các nội dung nêu trong các văn bản của Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến góp ý liên quan đến các quy định giám sát của Hội đồng nhân dân trong dự thảo Luật. Trong đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc thêm các quy định về tiêu chí lựa chọn vấn đề chất vấn, về yêu cầu giải trình, về lựa chọn nội dung giải trình...

 
ĐBQH NGUYỄN TẠO: CẦN GIẢI PHÁP CĂN CƠ GIẢI QUYẾT KHOẢNG CÁCH GIỮA TUỔI NGHỀ VÀ TUỔI NGHỈ HƯU

ĐBQH NGUYỄN TẠO: CẦN GIẢI PHÁP CĂN CƠ GIẢI QUYẾT KHOẢNG CÁCH GIỮA TUỔI NGHỀ VÀ TUỔI NGHỈ HƯU

Từ thực trạng chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã chạm mốc tuổi nghề đang diễn ra trong thị trường lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã gửi phiếu chất vấn đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra giải pháp căn cơ khắc phục khoảng cách giữa tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu.

 
GỠ KHÓ ĐỂ CÁC CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ PHÁT HUY HIỆU QUẢ

GỠ KHÓ ĐỂ CÁC CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đánh giá, chính sách miễn, giảm thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Mặc dù vậy, việc tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các doanh nghiệp còn vướng mắc; tốc độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, không bảo đảm thời gian theo quy định… là những vấn đề cần tập trung khắc phục, tháo gỡ.

 
 
 
 
 
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO CÁC THẾ HỆ ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO CÁC THẾ HỆ ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Việc tổ chức nghiên cứu biên soạn cuốn sách “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (1946 – 2025)” là cấp bách và cần thiết nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; đặc biệt là thiết thực chào mừng 80 năm ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026)...

 
 
 
 
 
 • Nghị quyết số 112/2024/QH15

  Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • Nghị quyết số 111/2024/QH15

  Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

 • Nghị quyết số 109/2023/QH15

  Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

 • Nghị quyết số 108/2023/QH15

  Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

 • Nghị quyết số 110/2023/QH15

  Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

 
 
 
 
 
 • Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15

  Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15 Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”

 • Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15

  Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 về Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội

 • Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 • Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15

  Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024