Hội thảo giáo dục 2017 “Về chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam” (Thông báo số 2)

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Giáo dục phổ thông

01/09/2017 - 30/09/2017

QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG


 

THÔNG BÁO (Số 2)

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2017

“Về Chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam”

Tiếp theo Thông báo số 01 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc tổ chức Hội thảo Giáo dục 2017 với chủ đề “Về chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam”, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo một số nội dung tiếp theo về Hội thảo như sau:

1. Hội thảo được tổ chức vào ngày 22/9/2017 tại Khách sạn Melia (số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

2. Ban Nội dung Hội thảo: TS Phan Thanh Bình (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); TS Nguyễn Thị Mai Hoa (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); PGS.TS Nguyễn Kim Hồng (Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh); TS Triệu Thế Hùng (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); TS Ngô Thị Minh (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); GS.TS Nguyễn Văn Minh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); PGS.TS Lê Quang Minh (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Thị Nghĩa (Bộ Giáo dục và Đào tạo); PGS.TS Lê Anh Phương (Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế); TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến (Chuyên gia giáo dục).

3. Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự. Các diễn giả chính trong Hội thảo là chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

4. Hội thảo bao gồm 01 phiên thảo luận về những vấn đề chung của giáo dục phổ thông, tiếp theo là 03 phiên thảo luận về các nội dung cụ thể: Chương trình giáo dục phổ thông; Đội ngũ giáo viên phổ thông; Quản lý giáo dục phổ thông.

5. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được đăng ký tham luận của đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và sẽ tiếp tục nhận đăng ký, báo cáo tham luận toàn văn về một trong các chủ đề nêu trên trước ngày 01/9/2017.

  • Hình thức tham luận:

    • Không giới hạn độ dài;

    • Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

  • Địa chỉ gửi đăng ký và tham luận:

    • Qua bưu điện: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

    • Qua thư điện tử: danghanh_qh@yahoo.com

Các tham luận được chấp thuận sẽ đăng trong kỷ yếu Hội thảo (phát hành vào cuối năm 2017).

6. Ban Tổ chức sẽ gửi Thư mời tham dự Hội thảo vào trung tuần tháng 9/2017.

Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ:

http://www.daibieunhandan.vn,

http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx

Hoặc liên hệ: Đ/c Đặng Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Văn phòng Quốc hội.

Số điện thoại cơ quan: 080.46218, số điện thoại di động: 0983.092.804

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2017