Hội thảo giáo dục 2017 “Về chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam” (Thông báo số 1)

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Giáo dục phổ thông

01/09/2017 - 30/09/2017

QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG


 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2017

“Về chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam”

 

          Thực hiện chức năng giám sát theo Luật định, nhằm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để có cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nhìn nhận chất lượng và phát triển giáo dục phổ thông, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo giáo dục 2017 với chủ đề “Chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam” vào tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội.

Hội thảo tập hợp các nhà xây dựng chính sách, quản lý nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục nhằm trao đổi, chia sẻ những quan điểm, kiến giải khoa học, đề xuất những ý tưởng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam.

Hội thảo bao gồm các báo cáo mời của các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học lớn về những vấn đề chung của giáo dục phổ thông. Tiếp theo là phần thảo luận chuyên đề tập trung vào ba nội dung trọng tâm liên quan tới chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam :

(i) Chương trình và phương pháp dạy học phổ thông;

(ii) Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông;

(iii) Công tác quản lý giáo dục phổ thông.  

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, phân tích chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông hiện nay; đề xuất ý tưởng, giải pháp tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và công tác quản lý giáo dục. Trong Hội thảo, các đại biểu trao đổi về tiêu chí cơ bản để đánh giá giáo dục, góp ý chính sách và pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý của việc đổi mới, phát triển giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Cơ quan chủ trì tổ chức: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ban Nội dung: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục, quản lý giáo dục tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước.

Do số lượng đại biểu dự Hội thảo giới hạn, Ủy ban trân trọng đề nghị quý vị quan tâm đăng ký và gửi tham luận đến Ban Tổ chức theo quy định, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời tham dự Hội thảo.

 • Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận:       Trước ngày 01/8/2017
 • Thời gian gửi tham luận:                                     Trước ngày 01/9/2017
 • Hình thức tham luận:
  • Không giới hạn độ dài;
  • Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
 • Đăng ký và gửi tóm tắt, tham luận:
  • Qua bưu điện: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 • Qua thư điện tử:  hanhdth@qh.gov.vn hoặc danghanh_qh@yahoo.com

Ban Tổ chức sẽ đài thọ kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho các đại biểu được mời trình bày tham luận trong Hội thảo.

Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ: http://www.daibieunhandan.vn, http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx

Chi tiết liên hệ:

Đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Văn phòng Quốc hội.

Số điện thoại cơ quan: 080.46218, số điện thoại di động: 0983.092.804

Mẫu đăng ký tham dự hội thảo Giáo dục 2017 có thể tải tại đây.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2017