HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018 “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUẨN HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” (THÔNG BÁO SỐ 1)

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

01/08/2018 - 31/08/2018

QUỐC HỘI KHÓA XIV
 
ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
 
-----------------------------------------------
 
THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018
 
“Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”
 
 
            Thực hiện chức năng theo Luật định, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018 với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế” vào tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội.
 
            Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Từ đó, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban, các Đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định chính sách, hoàn thiện pháp luật để phát triển giáo dục đại học, đặc biệt là góp phần hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
 
            Ban Nội dung Hội thảo:
 

TT

Họ và tên

Cơ quan/đơn vị

1

TS Phan Thanh Bình

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Trưởng Ban

2

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt

ĐHQG TPHCM, Phó Trưởng Ban

3

TS Phạm Tất Thắng

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Phó Trưởng Ban

4

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban

5

PGS.TS Triệu Thế Hùng

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Thành viên thường trực

6

TS Nguyễn Quốc Chính

ĐHQG TPHCM, thành viên

7

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

ĐHQG HN, thành viên

8

TS Nguyễn Thị Mai Hoa

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, thành viên

9

TS Nguyễn Đắc Hưng

Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên

10

GS.TSKH Hồ Đắc Lộc

Trường ĐH Công nghệ TPHCM, thành viên

11

PGS.TS Lê Quang Minh

ĐHQG TPHCM, thành viên

12

GS.TS Nguyễn Văn Minh

Trường ĐH Sư phạm HN, thành viên

13

TS Nguyễn Thanh Mỹ

Tập đoàn Mỹ Lan, thành viên

14

GS.TS Trần Văn Nam

ĐH Đà Nẵng, thành viên

15

PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Trường ĐH Bách khoa HN, thành viên

16

TS Lê Thị Thanh Thu

Trường Đại học Mở TPHCM, thành viên

17

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến

Chuyên gia giáo dục, thành viên

 
 
Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự. Hội thảo bao gồm các báo cáo mời của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ quản lý ngành, các đại học lớn về những vấn đề chung của giáo dục đại học. Tiếp theo là phần thảo luận chuyên đề tập trung vào ba nội dung trọng tâm liên quan chủ đề của Hội thảo:
  • Năng lực hệ thống giáo dục đại học;
  • Tài chính đại học;
  • Quản lý nhà nước và quản trị đại học.
          Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:
  • Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận:     Chậm nhất ngày  31/5/2018
  • Thời gian gửi tham luận toàn văn:                      Chậm nhất ngày 20/6/2018
  • Hình thức tham luận và tóm tắt:
  • Tóm tắt tham luận không quá 500 từ; tham luận toàn văn không giới hạn độ dài;
  • Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
  • Đăng ký, gửi tóm tắt và toàn văn tham luận trực tuyến theo địa chỉ:
http://vec2018.vn/index.php
Hoặc qua thư điện tử: vec@vnuhcm.edu.vn
Hoặc qua Bưu điện theo địa chỉ:
Địa chỉ 1:    Tổ Thư ký VEC2018, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
                      Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2:    Tổ Thư ký VEC2018
                      Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
                      22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 
          Trong trường hợp đăng ký qua thư điện tử hoặc gửi Bưu điện, tác giả vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên, học hàm, học vị, chức danh và đơn vị công tác, số điện thoại và email cá nhân.
 
Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ:  http://vec2018.vn/index.php; 
Trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân (http://www.daibieunhandan.vn);
Trang web của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ:(http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx);
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (http://www.vnuhcm.edu.vn)
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2018