THAM VẤN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN

15/09/2023

Trong khuôn khổ hợp tác Dự án Học tập cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam viện trợ, chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo “Tham vấn, đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách giáo dục trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội thảo.

ĐBQH BỐ THỊ XUÂN LINH: CẦN NÂNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ VÙNG MIỀN NÚI, DÂN TỘC THIỂU SỐ

Quang cảnh Hội thảo

Cùng dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry; các thành viên Thường trực Hội đồng Dân tộc; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Dân tộc…

Về phía các cơ quan hữu quan có: Bà Tara E. O'connell - Trưởng Chương trình giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; đại diện các bộ ngành: Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Theo báo cáo của Hội đồng Dân tộc, cùng với các địa phương trong cả nước, các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN đã nỗ lực khắc phục khó khăn triển khai thực hiện một số chính sách giáo dục trên địa bàn với tinh thần vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng, chống dịch, từ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học đến giáo dục thường xuyên. Các nhiệm vụ dạy học, giáo dục chính trị; công tác kiểm tra, đánh giá; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được các địa phương, cơ sở giáo dục quán triệt, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại từng địa phương. Nhờ đó, công tác giáo dục vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục được phát triển cả quy mô, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các DTTS.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội thảo.

So với năm học 2019 - 2020, năm học 2021 - 2022 số lượng học sinh DTTS bậc phổ thông đều tăng ở các cấp học: HS tiểu học 1.628.141 (17,67%), tăng 85.386;  HS THCS 999.780 (16,86%), tăng 83.577; HS THPT 348.776 (12,53%), tăng 24.466.

Toàn quốc hiện có 318 trường Phổ thông dân tộc nội trú, với quy mô 101.918 học sinh; 1.139 trường Phổ thông Dân tộc bán trú với quy mô 245.080 học sinh; 2.176 trường phổ thông có học sinh được hưởng chế độ bán trú với quy mô 213.199 học sinh; 04 trường dự bị đại học và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có dạy học hệ dự bị đại học, với quy mô khoảng 3.000 học sinh dự bị/năm. 

Tại Hội thảo, các ý kiến đều ghi nhận kết quả quan trọng của việc triển khai thực hiện chính sách giáo dục dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN. Các chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước được các địa phương thực hiện có hiệu quả. Qua đó, giúp giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những bước phát triển nhanh như: Mở rộng quy mô trường lớp, đảm bảo cho tất cả trẻ em dân tộc thiểu số được đến trường và hoàn thành cấp học; chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện và nâng cao.

Đại diện các Bộ, ngành tham dự Hội thảo

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến tham luận cũng thống nhất cao về một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện một số chính sách giáo dục trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN như: Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào DTTS&MN còn chậm, chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giáo dục về công tác dân số, sức khỏe, sinh sản, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh DTTS chưa đầy đủ, sâu sắc. Công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường chưa được quan tâm đúng mức. Cùng với đó, biên chế giáo viên cho các tỉnh khó khăn là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập.

Các đại biểu đề nghị đối với những tỉnh khó khăn, ngân sách chủ yếu của Trung ương cấp nên có thêm biên chế giáo dục và không áp dụng tinh giản biên chế, cào bằng như các khu vực khác.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhận định, từ các ý kiến góp ý sẽ giúp giáo dục của vùng ĐB DTTS có những bước phát triển mới. Những kiến nghị của đại biểu tại Hội thảo sẽ được nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, khuyến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và địa phương có các giải pháp bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc thực hiện các chính sách giáo dục trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Quang cảnh Hội thảo

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry phát biểu

Bà Tara E. O'connell - Trưởng Chương trình giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu kết luận Hội thảo./.

Bích Ngọc - Thanh Hải

Các bài viết khác