PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TRƯỚC HẾT PHẢI VÌ QUỐC HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ ĐẤT NƯỚC

07/08/2023

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 8/2023 giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, nhấn mạnh khối lượng công việc trong tháng 8 và từ nay đến Kỳ họp thứ 6 là rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho các phiên họp, hội nghị; chủ động nắm tình hình để có tham mưu hoạch định chính sách của Quốc hội; tập trung cao độ cho công tác lập pháp; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực trong công tác giám sát; đề cao trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội trước hết phải suy nghĩ phục vụ vì Quốc hội, vì Nhân dân, vì đất nước.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN CỦA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2023 giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc duy trì chế độ giao ban của Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, giao ban Văn phòng Quốc hội được duy trì thực hiện góp phần vào thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời gian qua đã hoạt động tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cao, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch công tác của tháng 7, đặc biệt là giải quyết nhiều công việc đột xuất phát sinh, ngoài kế hoạch. Nhiều cơ quan đơn vị đã phải thường xuyên làm việc ngoài giờ, không quản ngày nghỉ để đáp ứng yêu cầu công việc, đòi hỏi của thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương các cơ quan đã có kết quả hoạt động nổi bật, trong đó báo cáo hàng tháng về công tác dân nguyện của Ban Dân nguyện được dư luận, cử tri, Nhân dân quan tâm theo dõi. Hệ thống cơ quan thông tin, truyền thông của Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp

Điểm lại một số kết quả hoạt động nổi bật trong tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, các cơ quan đã tham mưu phục vụ hoạt động của lãnh đạo Quốc hội để kỉ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ; tổ chức thành công Diễn đàn Người Lao động với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” mang lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả; tổ chức thành công Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 14 tại Kiên Giang đã tạo được tiếng vang và được các đại biểu quốc tế đánh giá cao…

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai công tác thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp khắc phục như việc ban hành thông báo kết luận họp và việc theo dõi triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Quốc hội điện tử và việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Quốc hội và các cơ quan, việc cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm kỉ luật, kỉ cương, nghiêm túc trong hoạt động của cán bộ, công chức…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc trong tháng 8, và từ nay đến Kỳ họp thứ 6 và cuối năm 2023 là rất lớn, đáng chú ý là tại phiên họp tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đến 24 nội dung cần xem xét cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…; Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV tại Hải Phòng dự kiến tổ chức vào ngày 23/8; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và nhiều lịch hoạt động trọng tâm, trọng điểm khác.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội như Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách vào cuộc, nắm tình hình thường xuyên để có tham mưu hoạch định chính sách của Quốc hội tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Quốc hội; chủ động tham mưu với Lãnh đạo Quốc hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng nội dung phục vụ Phiên họp tháng 8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV; Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách; chuẩn bị từ sớm từ xa các nội dung của Kỳ họp thứ 6; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023 và Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý trong công tác lập pháp, cần tập trung cao độ để khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện 09 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5; chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến hành thẩm tra bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; chủ động đôn đốc, chuẩn bị về các nội dung trình để bảo đảm đúng tiến độ.

Cần lưu ý, theo báo cáo của Ủy ban Pháp luật tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có 37 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát nhưng chưa được các cơ quan lập hồ sơ đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hoặc Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, có những nhiệm vụ do các cơ quan khối Quốc hội chủ trì, như: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp

Về công tác giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục khẩn trương triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Về công tác đối ngoại, đề nghị tiếp tục tham mưu, phục vụ và phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, khẩn trương triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 bảo đảm kế hoạch tổng thể. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý các cơ quan truyền thông chủ lực của Quốc hội cần phối hợp làm tốt hơn nữa công tác định hướng thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo ra môi trường, thông tin chuẩn mực, tích cực, tiếp tục củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận cuộc họp

Văn phòng Quốc hội khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức tại các đơn vị, tổ chức tốt công tác xét tuyển, thi tuyển công chức; phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất về vấn đề nhà ở cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan đảm bảo tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật cơ quan, văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ người cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội trước hết phải suy nghĩ phục vụ vì Quốc hội, vì đất nước, vì Nhân dân. Do đó công tác tư tưởng, chính trị cũng như đời sống vất chật, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan cần được quan tâm sâu sát hơn nữa.

Căn cứ kết luận và các ý kiến tại cuộc họp giao ban, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban, trên cơ sở đó, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trình bày báo cáo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Trần Thị Hoa Ry

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo về tình hình triển khai một số nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội

Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự cuộc họp.

Bảo Yến - Phạm Thắng