PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI TỈNH SƠN LA SAU KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

03/07/2023

Ngày 3/7, các đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai sau Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ CHIỀNG KHƯƠNG, HUYỆN SÔNG MÃ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai?

Cử tri xã Pá Ma Pha Khinh kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; có chính sách hỗ trợ hợp lý cho học sinh dân tộc, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn hưởng chế độ học nội trú; hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế, nhất là phát triển chăn nuôi cho bà con trên địa bàn xã…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo huyện đã tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao quà cho gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 25 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ của xã.

* Cùng ngày, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri xã Mường Trai, huyện Mường La.

Cử tri xã Mường Trai nêu kiến nghị.  

Cử tri xã Mường Trai kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành có thẩm quyền quan tâm sớm hỗ trợ ổn định sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng cho nhân dân vùng tái định cư; xem xét chính sách hỗ trợ điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi; bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường từ ngã ba xã Pi Toong vào xã Mường Trai; đầu tư tuyến đường nội đồng tái định cư Hua Nà và tái định cư Hay Lo. Quan tâm đầu tư các công trình, bến đỗ xe, bến cảng, bến thuyền dân sinh tại bản Cang Bó Ban, bến thuyền dân sinh tại các bản Phiêng Hua Nà, Huổi Muôn, Là Búng, Huổi Ban phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; quan tâm nâng mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chi đoàn, chi hội ở bản; hỗ trợ liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm thủy sản của xã...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao đổi với cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến của cử tri chuyển các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

(Theo Báo Sơn La)