PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

17/05/2023

Chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 4; kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN, KHÁCH QUAN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, để kịp thời đánh giá việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; đồng thời, bảo đảm hiệu lực thi hành của các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị về nội dung này vào tháng 7/2023.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc chuẩn bị Hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 4; kết quả thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai các luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Để chủ động chuẩn bị việc tổ chức hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp trên cơ sở quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện hoạt động giám sát và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét, đề xuất các nội dung của hội nghị.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao Văn phòng Quốc hội đã chủ động chuẩn bị tổ chức hội nghị; cơ bản nhất trí với kế hoạch tổ chức hội nghị; đồng thời khẳng định, việc tổ chức hội nghị này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội. Một số đại biểu đề nghị, bên cạnh việc nghe báo cáo, thảo luận nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, hội nghị cũng cần đưa ra những kiến nghị cách làm mới, thực tiễn tốt trong công tác xây dựng và triển khai pháp luật để lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là chủ trương mới, khó, chưa từng có tiền lệ. Vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức phải thật sự chu đáo, bài bản, làm cơ sở cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện; các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu hội nghị cần tổ chức bảo đảm đúng quy định, tổ chức khoa học, thiết thực, hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm, an toàn.

Thống nhất với 4 nội dung làm việc của hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý của các đại biểu, tổng hợp để gửi Tổng Thư ký Quốc hội nhằm bổ sung vào kế hoạch tổ chức hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý Văn phòng Quốc hội phân công các đầu mối chịu trách nhiệm các phần việc cụ thể, bảo đảm “rõ vai, thuộc bài”, đúng tiến độ, chất lượng.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành góp ý về tên gọi, nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân phát biểu.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Trần Đức Thuận phát biểu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong góp ý về nội dung tham luận tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận cuộc họp.

Lan Hương - Phạm Thắng