ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THẨM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

16/05/2023

Chiều 16/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp thẩm tra, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn chủ trì điều hành phiên họp.

CẦN CÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHƯA SÁT THỰC TIỄN

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH: CẦN CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐỦ CHÍN, THỰC SỰ ĐỘT PHÁ, KHẢ THI

Cùng dự phiên họp còn có các Phó Chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn chủ trì điều hành phiên họp

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết để góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, ngày 05/5/2023 Chính phủ đã có Tờ đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Tại Phiên họp thứ 23 ngày 13/5/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% theo như chính sách giảm thuế đã quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày Tờ trình của Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nêu rõ mục tiêu của chính sách là nhằm kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho NSNN cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trong năm 2023, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% . Cụ thể: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoảng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ tán thành việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như đề nghị của Chính phủ để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và khu vực doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế đang có những dấu hiệu suy giảm và các khu vực sản xuất, kinh doanh đang rất khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT trong thời điểm hiện nay vì còn băn khoăn về hiệu quả của chính sách đổng thời lo ngại về tác động giảm thu trong bối cảnh nhiệm vụ thu năm 2023 là rất khó khăn. Ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị có đánh giá tác động cụ thể các tác động dự kiến của chính sách đối với khả năng kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa cuối năm 2023 như mục tiêu đặt ra.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết. Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn điều hành phiên họp

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách tại phiên họp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm

 Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Trần Chí Cường

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Minh Nam

Đại diện lãnh đạo các bộ ngành tham dự phiên họp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Tuấn Anh báo cáo

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Thanh Vân

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn

Bảo Yến