ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI 02 HUYỆN BIÊN GIỚI BUÔN ĐÔN, EA SÚP

10/05/2023

Ngày 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Y Vinh Tơr – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Lưu Văn Đức – Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ đã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại các huyện Buôn Đôn, Ea Súp.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT NGÔ TRUNG THÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại các huyện Buôn Đôn, Ea Súp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe các đại biểu Quốc hội đã thông tin về hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kể từ đầu năm đến nay và dự kiến nội dung về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Cử tri các huyện Buôn Đôn, Ea Súp đã có nhiều kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tập trung vào các vấn đề như: tranh chấp đất đai; cấp quyền sử dụng đất; đề xuất quan tâm sinh viên ở vùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn chính sách; ô nhiễm môi trường từ các trang trại; vấn đề quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố.

Cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị

Riêng tại huyện Ea Súp, liên quan đến vụ cháy Chợ trung tâm huyện Ea Súp diễn ra ngày 7/5, nhiều tiểu thương bị thiệt hại cũng đã kiến nghị các cấp, các ngành về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi và khắc phục thiệt hại, sớm có mặt bằng kinh doanh để ổn định cuộc sống.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk và các địa phương đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Y Vinh Tơr – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri 02 huyện biên giới Ea Súp, Buôn Đôn. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đoàn ĐBQH đề nghị các sở, ngành và lãnh đạo các huyện Ea Súp, Buôn Đôn kịp thời xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định./.

Kim Liên