HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÙNG DTTS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

02/04/2023

Nhằm phục vụ công tác thẩm tra Luật Hợp tác xã (sửa đổi), từ ngày 27 - 29/3/2023, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức khảo sát chính sách phát triển kinh tế tập thể (KTTT) vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CTMTQG

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại một số Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn, chiều 29/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Đoàn Công tác làm việc với UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Đắk Lắk hiện có 708 HTX, gồm 487 HTX lĩnh vực nông nghiệp và 221 HTX phi nông nghiệp; 5 Liên hiệp HTX và gần 400 tổ hợp tác (THT). Trong đó có 574 HTX đang hoạt động, 134 HTX ngừng hoạt động đang chờ hoàn thành thủ tục giải thể. Đến nay, ước tính có khoảng 69.000 thành viên tham gia HTX, liên hiệp HTX và 7.380 thành viên tham gia THT. Toàn tỉnh có 442 HTX thuộc địa bàn xã vùng đồng bào DTTS, chiếm 62,4%; có khoảng 60 HTX có thành viên là người DTTS tham gia, chiếm 8,4%, trong đó có khoảng 30 HTX có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người DTTS.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai Luật HTX và hỗ trợ phát triển KTTT trên địa bàn, từng bước tạo môi trường kinh doanh, phát triển thuận lợi cho khu vực KTTT. Các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT đã có tác động tích cực đến việc đổi mới, phát triển KTTT, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nông dân về vai trò của HTX trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các HTX, THT đã biết phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh theo liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh đã nêu một số đặc điểm đặc thù của phát triển KTTT tỉnh Đắk Lắk nói chung cũng như các HTX vùng DTTS nói riêng, những khó khăn, tồn tại của các HTX, THT trên địa bàn. Trên cơ sở đó, dành nhiều thời gian tham gia ý kiến cụ thể vào Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) nhằm giải quyết các khó khăn và hỗ trợ thúc đẩy phát triển các tổ chức KTTT như: cần quy định rõ mức vốn góp tối thiểu mà cá nhân, tổ chức phải góp vào vốn điều lệ để trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX, liên hiệp HTX; nghiên cứu điều chỉnh, quy định cụ thể hơn về tiêu chí thụ hưởng chính sách Nhà nước của HTX, Liên hiệp HTX; đề nghị nghiên cứu, làm rõ hơn quy định ưu tiên bố trí quỹ đất cho THT, HTX, liên hiệp HTX thuê, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật khác hiện hành; xem xét điều chỉnh theo hướng miễn (không phải chịu lệ phí trước bạ) đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - UV TW Đảng, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần có chính sách ưu đãi với HTX có phụ nữ làm quản lý, nhất là phụ nữ DTTS; ưu tiên đào tạo, thu hút nhân lực trẻ, nhất là người DTTS tại chỗ; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ HTX vùng DTTS, miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là hỗ trợ tiếp cận thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; quan tâm hơn nữa đến các HTX nông nghiệp, đặc biệt là trong các trường hợp gặp rủi ro dịch bệnh, thiên tai, đồng thời tạo điều kiện, đẩy mạnh liên kết sản xuất cho nông dân, nhất là vùng DTTS…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển KTTT, HTX góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục góp ý vào Dự thảo Luật HTX (sửa đổi), đặc biệt lưu ý đến những chính sách phát triển KTTT vùng DTTS để Dự thảo Luật sớm được hoàn thiện, trình Quốc hội trong các kỳ họp tới, qua đó tạo nhiều đổi mới, đột phá quan trọng trong việc phát triển khu vực KTTT. 

Đồng chí Võ Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn Công tác; đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, phối hợp tham gia góp ý, hoàn thiện Dự thảo Luật HTX (sửa đổi)./.

(Theo Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Lắk)