ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

08/03/2022 17:14

Ngày 08/3/2022, Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk để khảo sát về “Đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc” tại Đắk Lắk.

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lưu Văn Đức - Uỷ viên Thường trực Hội đồng dân tộc; Trần Trung Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thành viên đoàn giám sát cho ý kiến tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Đắk Lắk có 54 xã khu vực III; 5 xã khu vực II; 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Khi thực hiện những chính sách này trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều khó khăn, tác động và ảnh hưởng, cụ thể: Có 240.746 người không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế; chế độ, chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số bị cắt giảm như: các chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên, đặc biệt là cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số bị cắt giảm như: hỗ trợ học bổng và chi phí học tập cho sinh viên,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: đề nghị Hội đồng Dân tộc kiến nghị Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các xã, thôn buôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 - 2025 mà kinh tế - xã hội còn khó khăn; đề nghị Hội đồng Dân tộc xem xét báo cáo với Quốc hội kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách như Bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục... để đảm bảo an sinh xã hội cho địa bàn các xã, thôn, buôn ĐBKK nay không còn thuộc diện ĐBKK thời gian từ 3 năm, sau đó, chia theo giai đoạn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị đánh giá đúng thực trạng nghèo có vai trò quan trọng để các địa phương đề ra những giải pháp, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; tiêu chí hộ nghèo là tiêu chí quyết định để phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, do đó, đề nghị Hội đồng Dân tộc kiến nghị Quốc hội giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, đảm bảo rà soát chặt chẽ, bình xét chính xác, dân chủ, công tâm, đúng đối tượng, không bỏ sót, tránh bệnh thành tích trong giảm nghèo…

Cho ý kiến tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đắk Lắk làm rõ một số vấn đề như: Cần đánh giá và đưa ra số liệu cụ thể so sánh về các đối tượng tác động của các chính sách trong các lĩnh vực; có sự so sánh ảnh hưởng của chính sách giữa các giai đoạn. Bên cạnh đó, đánh giá thêm sự tác động khi số lượng lớn người không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế; ảnh hưởng đối với cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang tại vùng sâu, vùng xa; trong ngành giáo dục, trong thực hiện chương trình nông thôn mới,...  

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tăng cường quan tâm chỉ đao hiệu quả việc thực hiện triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn để đồng bào các dân tộc thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, các cơ quan có liên quan cần tham mưu trong quá trình thực hiện để phát hiện vướng mắc, khó khăn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân nhấn mạnh, các cơ quan đại diện cho cử tri và Nhân dân tại các địa phương là Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp cần làm tốt vai trò, chức năng giám sát nhanh chóng, kịp thời đối với các chính sách dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần có văn bản báo cáo cụ thể đối với các ngành chịu tác động bởi các chính sách trên để Hội đồng dân tộc có cơ sở tổng hợp, báo cáo các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Kim Liên