CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM LÀM VIỆC TẠI SÓC TRĂNG

05/03/2022 07:20

Ngày 04/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dẫn đầu Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc khảo sát, đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Thiện Hải

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Kết quả rà soát hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020), đến cuối năm 2021 toàn tỉnh còn 6.610 hộ nghèo, chiếm 1,64% (giảm 2.007 hộ so với năm 2020). Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 2,85%; tổng số hộ cận nghèo chiếm 8,46%, giảm 0,5% so với năm 2020. Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 của Chính phủ, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Sóc Trăng còn 22.120 hộ nghèo, bằng 6,64% (trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 47,07% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh) và 29.403 hộ cận nghèo, bằng 8,83% (trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm 41,04% tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh).

Tổng số xã khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 giảm 35 xã so với giai đoạn 2016-2020 (từ 98 xã xuống còn 63 xã); giảm 113 ấp đặc biệt khó khăn (từ 158 ấp đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II xuống còn 45 ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I)... Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo, số xã, ấp nghèo giảm nhanh nhưng đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT đến việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn Sóc Trăng cho thấy, việc chuyển dịch một số xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nay chuyển thành địa bàn xã có điều kiện kinh tế-xã hội bước đầu phát triển (xã khu vực I) dẫn đến sự chênh lệch về địa bàn thụ hưởng chính sách. Một số chính sách được triển khai trên địa bàn đã gặp không ít khó khăn như: việc cấp thẻ bảo hiểm y tế; chính sách phát triển giáo dục mầm non; tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn…

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh nêu rõ những ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg đã tác động đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và học sinh, sinh viên vay vốn để học tập và sản xuất. Đặc biệt, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là đồng bào Khmer, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, nhiều ý kiến đề xuất Đoàn công tác xem xét, kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền để người dân có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét việc giãn cách thực hiện các quyết định, có thể áp dụng giai đoạn sau vì hiện nay dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và học sinh; đồng thời xem xét tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025 cho các đối tượng không còn thụ hưởng do tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT (chính sách bảo hiểm y tế, chính sách phát triển giáo dục mầm non, chính sách tín dụng ưu đãi…).

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Sóc Trăng, cho biết sẽ tổng hợp để báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

+ Trước đó, chiều 3.3, tại Sóc Trăng, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã khảo sát thực tế tại huyện Trần Đề về đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)