CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: PHÁT HUY TÍNH TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, NHỮNG PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA ĐỒNG BÀO

31/01/2022 15:12

"Kế thừa những thành tựu quan trọng từ khoá XIV, Hội đồng Dân tộc Quốc hội khoá XV tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng với đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, vươn lên hoà chung trong sự phát triển cả nước….” là lời khẳng định của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trong bài trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm

Phóng viên: Thưa ông, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV,  kế thừa những thành tựu của khoá cũ, Hội đồng Dân tộc khoá mới đã có những bước đổi mới như thế nào để đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới?

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Đây là năm đầu tiên của Hội đồng Dân tộc khoá XV. Dựa trên những kết quả thành công của nhiệm kỳ khoá XIV, Hội đồng Dân tộc và Thường trực Hội đồng Dân tộc đã hoàn thiện cơ chế và quy chế làm việc Hội đồng Dân tộc theo hướng phát huy tối đa tính dân chủ, nâng cao tính trách nhiệm của các thành viên Thường trực Hội đồng Dân tộc. Bên cạnh đấy cũng làm rõ hơn vị trí của Hội đồng Dân tộc trong Quốc hội đảm bảo tính chính trị của thành viên Hội đồng Dân tộc là đại diện cho các dân tộc thiểu số, nhóm dân tộc ít người được tham gia vào trong Quốc hội. Bên cạnh đấy, với cơ chế làm việc một cách cụ thể, trách nhiệm, chúng tôi tin tưởng rằng Hội đồng Dân tộc với những thay đổi như thế thì Hội đồng Dân tộc sẽ vừa gắn kết nhưng cũng vừa thể hiện được tinh thần trách nhiệm tạo ra sự thành công trong nhiệm kỳ này

Phóng viên: Thưa ông, ở góc độ giám sát, ông đánh giá như thế nào về cách tiếp cận trong việc xây dựng các chương trình chính sách cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay?

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Quốc hội ban hành hai Nghị quyết lớn: Nghị quyết số 88/2019/QH14 về Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết này đã làm rõ việc cần phải có sự thay đổi về nhận thức trong phát huy nội lực của mình. Trong đầu tư thực hiện chương trình theo Nghị quyết 120 cũng được thiết kế để đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tập trung ưu tiên vào vùng khó khăn nhất để đầu tư có hiệu quả.

Bên cạnh đấy, có chính sách để chuyển dần từ hỗ trợ sang đầu tư có điều kiện, mang tính dài hạn, xoá bỏ dần các chính sách mang tính cho không và chuyển sang các chính sách hỗ trợ có điều kiện, cho vay gắn với hướng nghiệp, giải quyết việc làm để phát huy được tính chủ động và hạn chế được việc người dân trông chờ ỷ lại chính sách của nhà nước.

Về đầu tư phát triển hỗ trợ sản xuất cũng như xoá đói giảm nghèo, tạo sinh kế thì trong giai đoạn mới cũng được điều chỉnh theo hướng tập trung vào sản xuất lớn, khai thác theo chuỗi giá trị liên kết gắn với các doanh nghiệp cả đầu vào và đầu ra trong đó người dân và doanh nghiệp và cộng đồng sẽ là chủ thể trực tiếp tham gia toàn bộ vào quá trình thực hiện chính sách theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Cùng với chính sách đổi mới về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực thì đổi mới công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng là một trong những nội dung cũng cần được quan tâm đầu tư với nguồn lực lớn để cho người dân và đồng bào các dân tộc tự chủ và tìm được giải pháp sinh kế phù hợp cho mình.

Phóng viên: Nhân dịp năm mới, cũng là Tết đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, ông có những chia sẻ như thế nào với cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như cử tri cả nước, thưa ông?

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, sau một năm đất nước chịu nhiều mất mát bởi dịch bệnh và những khó khăn trong đời sống kinh tế thì Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm và theo sát đời sống của nhân dân cả nước trong đó đặc biệt là quan tâm đến đời sống nhân dân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với những chính sách rất quan trọng trong thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng bà con đồng bào sẽ phát huy được tính tự lực tự cường, phẩm chất tốt đẹp, tin tưởng vào những chính sách Đảng Nhà nước đã ban hành, đã tổ chức thực hiện và phát huy được vai trò của mình là chủ thể tham gia thực hiện chính sách, cùng đất nước xây dựng đời sống, tạo sinh kế và phát triển vươn lên cùng với đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, thay mặt cho Thường trực Hội đồng Dân tộc, tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể bà con đồng bào, đồng chí, cán bộ đang sinh sống và làm việc ở vùng dân tộc thiểu số đón một cái Tết đầm ấm hạnh phúc, mọi người đều có Tết, mọi nhà đều chung vui.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, xin chúc cá nhân ông cũng như các thành viên của Hội đồng Dân tộc bước sang năm mới thật mạnh khoẻ và thành công hơn nữa!

Phan Xanh - Thu Quỳnh