HỘI ĐỒNG DÂN TỘC HỌP CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

14/08/2021 15:03

Sáng ngày 14/8, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp công bố Nghị quyết của Quốc hội, công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn đối với các đồng chí là Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên chuyên trách của Hội đồng dân tộc khoá XV.

 

Toàn cảnh buổi họp 

Các thành viên của Hội đồng Dân tộc được phê chuẩn gồm: các đồng chí Leo Thị Lịch và Lưu Văn Đức là Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc khoá XIV, Đại biểu Quốc hội khoá XV, tiếp tục được phê chuẩn là Uỷ viên Thường trực; Đồng chí Bế Trung Anh, Chủ tịch Học viện Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khoá XV, được phê chuẩn là Uỷ viên Thường trực; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, được phê chuẩn là Uỷ viên Chuyên trách.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng Dân tộc vừa được phê chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm, cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV Hội đồng dân tộc được giao nhiều trọng trách quan trọng, nặng nề hơn trong việc thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, đặc biệt đây cũng là nhiệm kỳ sẽ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể về an sinh xã hội đều có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây cũng là nhiệm kỳ đòi hỏi tiếp tục phải đổi mới, chủ động nhiều hơn, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp. Vì vậy mỗi thành viên trong Hội đồng Dân tộc phải phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong việc phối hợp chỉ đạo cho Vụ dân tộc, tham gia ý kiến đối với các vấn đề của Uỷ ban khác và trách nhiệm trong phát huy vai trò của một thành viên Hội đồng Dân tộc đối với các địa phương. Mỗi thành viên của Thường trực Hội đồng Dân tộc còn là đại diện cho dân tộc thiểu số của mình và các dân tộc thiểu số khác trên cả nước, tập hợp nguyện vọng từ các đại biểu người dân tộc thiểu số khác và từ cử tri người dân tộc thiểu số cũng như cử tri của cả nước, quan trọng hơn cả là xây dựng được 1 tập thể đoàn kết, gắn bó, chia sẻ chí lý chí tình. Hội đồng Dân tộc là mái nhà để chia sẻ, bày tỏ, giúp đỡ, hỗ trợ mọi thành viên vì sự phát triển chung của Quốc hội, đóng góp tích cực nhất, thể hiện tiếng nói của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội một cách rõ ràng và đầy đủ nhất.

Đại diện cho các thành viên vừa được phê chuẩn, tân Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Bế Trung Anh bày tỏ vinh dự với trọng trách mới và xin hứa sẽ vượt mọi khó khăn, phấn đấu, nỗ lực, khiêm tốn học hỏi để có kết quả tốt nhất trong công việc, mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Hội đồng Dân tộc, của Quốc hội, xứng đáng với sự lựa chọn của cử tri.

Phan Xanh