CAO BẰNG: KIỆN TOÀN CÁC CHỨC DANH HĐND VÀ UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

05/07/2021 21:18

Ngày 05/7, HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh kỳ họp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HDND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 315 đại hiểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3048 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; số lượng cử tri đi bầu đạt 99,62%.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Triệu Đình Lê được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026. 2 đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Nông Thanh Tùng và ông Hoàng Văn Thạch. Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông, bà Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Trung Thảo, Lê Hải Hoà, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định số lượng ủy viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và bầu các ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân Triệu Đình Lê hứa sẽ cùng tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh đoàn kết thống nhất một lòng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện tốt nhất các chức năng của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua nói chung và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII cần tiếp tục bám sát và thực hiện tốt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; Chủ động phối hợp tốt với các bộ ngành; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với điều kiện của địa phương.  

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; tiếp đổi mới hoạt động, nghiên cứu cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng nội lực của địa phương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm; tập trung giám sát có trọng tâm trọng điểm nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia. /.

(Phan Xanh)