PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ GẶP MẶT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NHIỆM KỲ KHÓA XIV

29/03/2021

Chiều 29/3/2021, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức gặp mặt Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ khóa XIV nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động nổi bật của nhiệm kỳ khóa XIV.

Tới dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, 47 thành viên Hội đồng Dân tộc (HĐDT), đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành liên quan cùng các cán bộ, chuyên viên của HĐDT.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ khóa XIV

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến khẳng định, trong nhiệm kỳ khóa XIV, Hội đồng Dân tộc có 47 thành viên, đại diện cho 29 dân tộc, với số lượng đại biểu đông nhất so với các nhiệm kỳ trước. Số lượng tỷ lệ nữ đại biểu là cao nhất trong số các Ủy ban của Quốc hội với 49%.

Nhiệm kỳ khóa XIV cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, nhất là Phó Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hội đồng Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các đại biểu là thành viên của Hội đồng Dân tộc, đã luôn vượt khó, tâm huyết, nỗ lực và cố gắng trong hoạt động. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên của HĐDT đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của HĐDT nhiệm kỳ khóa XIV cũng như đóng góp cho sự thành công chung của Quốc hội khóa XIV.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc khóa XIV

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc khóa XIV. Trong nhiệm kỳ, HĐDT đã kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của các khóa trước, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên cả ba chức năng, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. HĐDT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao: Chất lượng tham gia thẩm tra các dự án luật được nâng lên; hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, cấp thiết của cuộc sống được cử tri, đồng bào quan tâm; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm; phương thức hoạt động của HĐDT có bước đổi mới, khoa học, sâu sát thực tiễn và hiệu quả hơn; phát huy được năng lực, sở trường của các thành viên HĐDT và Vụ giúp việc, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐDT. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, trên cơ sở kiến nghị của HĐDT, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đã ban hành 02 nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể và Chương trình MTQG, đó là minh chứng khẳng định thành công của HĐDT khóa XIV.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết, HĐDT đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của Quốc hội, UBTVQH và các cấp, các ngành, vận dụng sáng tạo phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở nắm bắt kiến nghị của cử tri, xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, chủ động đổi mới phương thức hoạt động vừa phát huy trí tuệ tập thể HĐDT, vừa huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có hiểu biết, kinh nghiệm về lĩnh vực dân tộc; tăng cường, mở rộng các mối quan hệ theo các cơ chế, quy chế phối hợp kết hợp với tích cực thông tin tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa tích cực trong hoạt động của HĐDT.

Về hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, cấp thiết của cuộc sống được cử tri, đồng bào quan tâm, HĐDT đã thực hiện giám sát 7 chuyên đề, tổ chức 23 đoàn giám sát, khảo sát tại 54 tỉnh, thành phố trên 100 huyện, thị xã vùng DTTS&MN.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng Dân tộc vẫn gặp phải một số tồn tại, hạn chế như kết quả tham gia phối hợp thẩm tra một số báo cáo, dự án luật còn chậm, chất lượng chưa cao. Hoạt động giám sát đối với lĩnh vực xã hội còn ít, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị giám sát chưa thường xuyên, triệt để. Việc thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiên tai, bão lũ vùng DTTS&MN chưa nhiều, có lúc chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị thời gian tới cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ như cần nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật, nhất là những vấn đề liên quan đến vùng DTTS&MN; đổi mới phương thức, cách thức cũng như điều kiện nhằm tăng cường sự tham gia của các thành viên HĐDT, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, đại biểu khu vực miền núi và vùng dân tộc trong các hoạt động làm cho HĐDT thực sự là ngôi nhà chung gắn bó, đoàn kết các dân tộc anh em.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ khóa XIV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, việc tổ chức cuộc gặp mặt này là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, là một hoạt động quan trọng để chúng ta đánh giá kết quả công tác cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 của Hội đồng Dân tộc, Thường trực Hội đồng, các đại biểu thành viên Hội đồng và cả cơ quan giúp việc là Vụ Dân tộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội; sự phối hợp của các cơ quan của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước và các địa phương, Hội đồng Dân tộc đã không ngừng nỗ lực, triển khai toàn diện các mặt công tác và đổi mới phương thức hoạt động để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo trong tổ chức công việc; bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội, khẳng định vị thế và trách nhiệm trước Quốc hội và cử tri cả nước, với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng nhiệm kỳ tới Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của mình trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định sự phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ qua rất nhịp nhàng, chặt chẽ và hiệu quả. Tuy chức năng và nhiệm vụ của HĐDT và Ủy ban Dân tộc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về đồng bào DTTS&MN với sự thấu hiểu, chia sẻ và mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, mỗi kì họp, các đại biểu rất tích cực phát biểu tại nghị trường Quốc hội, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của các cử tri là đồng bào DTTS&MN, nhất là những bất cập trong thực hiện các chính sách dân tộc. Đây chính là những căn cứ để Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến hy vọng HĐDT khóa XV gồm lãnh đạo HĐDT và các thành viên của HĐDT sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các nhiệm kỳ trước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Quốc hội, của HĐDT, vào sự nghiệp công tác dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã tặng hoa và quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vì đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển các dân tộc, khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng đã trao 56 Bằng khen cho tất cả các thành viên của HĐDT, lãnh đạo Vụ Dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc nhiệm kỳ khóa XIV.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã tặng quà cho các đại biểu là thành viên của Hội đồng Dân tộc khóa XIV./.

Bích Ngọc - Bùi Hùng