HÌNH ẢNH HỘI THẢO VAI TRÒ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

30/09/2020

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2020, tham vấn ý kiến chuyên gia phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và những vấn đề liên quan đến sửa đổi chính sách về khoa học công nghệ, ngày 30/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến,chủ trì hội thảo “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Tham dự hội thảo còn có Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các Sở, ban, ngành các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng…đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, đại diện một số doanh nghiệp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương báo cáo tóm tắt một số vấn đề khái quát chung qua giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2020"

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, để có thêm nhiều thông tin đa chiều về lý luận khoa học và thực tiễn trong công tác khoa học và công nghệ, đồng thời để có thêm những số liệu minh chứng cụ thể làm cơ sở cho việc đánh giá một cách khách quan nhất về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, trong giai đoạn 2011 – 2020 để từ đó Hội đồng Dân tộc có những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ về việc ứng dụng Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất; do đó Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo về “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến bày tỏ tin tưởng rằng, hội thảo sẽ có những đánh giá, kiến nghị, đề xuất xác đáng để Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới đạt được kết quả như mong muốn

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo tham luận tổng quan về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ và chương trình nông thôn miền núi phục vụ phát triển kinh tội tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020 - định hướng giai đoạn 2021-2030

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Minh Tiến báo cáo Nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; một số kết quả gắn với thực hiện Chương trình OCOP

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020 và những đề xuất, kiến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Hiền trình bày tham luận Thực trạng hoạt động và những đề xuất định hướng, chính sách khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường và liên kết vùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Long Hải Báo cáo tham luận thực trạng hoạt động và những đề xuất, định hướng, chính sách khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển các sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường và liên kết vùng

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai trình bày Báo cáo tham luận vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 với nội dung "Thực trạng hoạt động và những đề xuất giải pháp, chính sách cụ thể về khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường"

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe và nghiên cứu báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, viện khoa học và các địa phương đánh giá kết quả đạt được trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020

Minh Thành