ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

17/08/2020

Sáng 17/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh.

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Phan Ngọc Minh, trong giai đoạn 2011 - 2020, các chính sách, pháp luật, chương trình khoa học và công nghệ vùng dân tộc thiểu số và miền núi tương đối rõ ràng, dễ thực hiện. Các hoạt động khoa học công nghệ được tăng cường, đặc biệt là nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ. Trong đó, Viện đã chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan khác thực hiện nhiều đề tài, dự án có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế đối với một số địa phương vùng sâu, vùng xa.

Viện đã tiến hành chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống ở vùng nông thôn, kinh tế khó khăn. Một số dự án tiêu biểu như: Dự án hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi MAP phục vụ sản xuất; Đề tài nghiên cứu tài nguyên cây thuốc ở một số địa phương tỉnh Đắk Nông; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 - 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại cuộc làm việc  

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy một số vướng mắc. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành ở trung ương và địa phương còn lỏng lẻo, khó tiếp cận, gây phiền hà đối với nhà khoa học, tạo nhiều khó khăn cho việc phối hợp giữa 4 nhà “Nhà quản lý - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông”. Việc lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và cấp phân bổ kinh phí đang bất cập, mất thời gian, gây khó khăn cho các bên.

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đánh giá cao sự đóng góp của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam vào chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn giám sát đề nghị, Viện cần phân loại cụ thể các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ chung của cả nước với chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các kiến nghị cần cụ thể hơn liên quan đến chính sách, pháp luật, kinh phí và khó khăn khi chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, Viện phải tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai như thế nào? Có chương trình, đề án nào đã triển khai mà có thể phục vụ đắc lực cho 10 năm tới?

Ngay sau đó, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã tham quan Viện Vật lý địa cầu và Trạm cảnh báo động đất, sóng thần, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam./.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)