HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU ỦY BAN CÁC DÂN TỘC QUỐC HỘI LÀO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

26/12/2019 10:56

Chiều ngày 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam do ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào do bà Buaphan Leekaiya, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam trong năm qua, ông Hà Ngọc Chiến khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề dân tộc, coi công tác này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, công tác dân tộc của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đầu tư; đời sống đồng bào được nâng lên, đồng bào dân tộc đoàn kết cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, bà Buaphan Leekaiya thông báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Lào; tình hình hoạt động của Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào trong năm qua trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện, tham mưu chính sách về các vấn đề dân tộc.

Hai Bên thống nhất nhận định thời gian qua, việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan đã đạt những kết quả tích cực, góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước. Các hoạt động hợp tác tập trung vào việc trao đổi đoàn, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi công tác, thông tin có liên quan đến kết quả giám sát chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số.

Nhất trí về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hai bên đã trao đổi về nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào để ký kết thời gian tới./.

Vũ Thạch

Các bài viết khác