HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC HÀ NGỌC CHIẾN TIẾP ĐẠI SỨ VƯƠNG QUỐC LIÊN HIỆP ANH VÀ BẮC AILEN TẠI VIỆT NAM

15/10/2019 08:25

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp, tài trợ cho Hội đồng Dân tộc tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho các đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Sáng ngày 15/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đã tiếp Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp, tài trợ cho Hội đồng Dân tộc tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho các đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội đồng Dân tộc, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, với lợi thế du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng ở vùng miền núi chắc chắn sẽ giữ chân được các du khách tới Việt Nam. Đại sứ kỳ vọng sẽ cùng phối hợp với Hội đồng Dân tộc tổ chức Tọa đàm về du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến và các đại biểu chào đón Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam Gareth Ward đến thăm và làm việc tại Nhà Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến và Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Định Thị Phương Lan; lãnh đạo Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội…

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp, tài trợ cho Hội đồng Dân tộc tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho các đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội đồng Dân tộc, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, với lợi thế du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng ở vùng miền núi chắc chắn sẽ giữ chân được các du khách tới Việt Nam. Đại sứ kỳ vọng sẽ cùng phối hợp với Hội đồng Dân tộc tổ chức Tọa đàm về du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến và Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam trao quà lưu niệm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến và Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Trọng Quỳnh