KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018 19:14

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5/2018.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018 07:55

Sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018 08:00

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5.

PHIÊN HỌP GIÁM SÁT “TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2010-2017”

PHIÊN HỌP GIÁM SÁT “TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2010-2017”

05/03/2018 20:09

Chiều 05/3, tại Nhà Quốc hội, thực hiện nội dung hoạt động giám sát của chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017”, Thường trực Hội đồng dân tộc tổ chức cuộc họp nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Giàng A Chu chủ trì phiên họp.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội họp thảo luận nhiều dự án luật

26/09/2013 14:00

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tích cực tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13.Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, cho biết trong năm ngày (24-28/9), Hội đồng sẽ phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến 12 dự án luật.

Các tin đã đưa: