PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: LƯU Ý 5 NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

08/01/2023

Chiều 08/01, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng thời quán triệt triển khai Nghị quyết số 560 của UBTVQH về hướng dẫn việc thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN GIỮA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Toàn cảnh Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy viên chuyên trách là thành viên của Hội đồng Dân tộc ở các địa phương; đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Xã hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách; đại diện Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu, Viện Nghiên cứu lập pháp.

Về phía các bộ ngành có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tor; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Xây dựng chương trình hoạt động của Hội đồng Dân tộc năm 2023 sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhấn mạnh việc thường xuyên theo dõi các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao về sự chủ động, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc; tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện ở 8 nội dung như trong Báo cáo kết quả công tác năm 2022 đã chỉ ra.

Trong đó nổi bật là Hội đồng Dân tộc đã duy trì thực hiện thường xuyên họp toàn thể, tổ chức các hội nghị, hội thảo và khảo sát một số chuyên đề phục vụ cho công tác phối hợp thẩm tra, cho ý kiến với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng cử đại diện tham gia các hoạt động của 2 Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và 2 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia xây dựng các báo cáo kết quả giám sát và làm việc tại một số địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong năm 2022, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức các phiên họp toàn thể, kết hợp tổ chức khảo sát thực tế ở nhiều tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đổi mới trong phương thức hoạt động này của Hội đồng Dân tộc đã góp phần giúp nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở ba miền Bắc, Trung, Nam. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả Hội đồng Dân tộc đã đạt được trong năm 2022 vừa qua.

Đặc biệt đánh giá cao các thành viên Hội đồng Dân tộc luôn đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, có sự kết nối, gắn bó, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng Dân tộc với tinh thần trách nhiệm cao trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là một nguyên nhân quan trọng giúp Hội đồng Dân tộc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện ở 8 nội dung như trong Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Hội đồng Dân tộc. “Các thành viên trong Hội đồng Dân tộc ở khắp mọi miền đất nước khi đăng ký phát biểu đều đưa ra những ý kiến hết sức sâu sắc trên cả công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia của Quốc hội”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong năm 2022, công tác phối hợp trong nội bộ của Hội đồng dân tộc, phối hợp với các cơ quan khác của Quốc hội, các Bộ, ngành hữu quan tiếp tục được chú trọng và tăng cường.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả Hội đồng Dân tộc đã đạt được trong năm 2022 vừa qua.

5 lưu ý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề nghị cần lưu ý 5 vấn đề chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Thứ nhất, Hội đồng Dân tộc cần chú ý, tiếp tục bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Hội đồng dân tộc trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành. Quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống.

Thứ hai, trong triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các nội dung đổi mới phải được quy thành các văn bản có tính pháp lý, bắt buộc thực hiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công việc và trách nhiệm của cơ quan, tập thể, các nhân thành viên Hội đồng Dân tộc và công chức Vụ Dân tộc. Đặc biệt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Thường trực Hội đồng Dân tộc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, xây dựng chương trình hoạt động năm 2023 bám sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tới nơi, tới chốn, có phân công cụ thể từng lĩnh vực, nội dung, vùng miền, để từ đó có cơ sở đánh giá, tổng kết sau một năm triển khai.

Thứ tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp tốt với các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong thực hiện tham mưu Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để nắm, phân tích sâu sắc tình hình, từ đó xây dựng những báo cáo sâu về lĩnh vực này thông qua tiến hành các chuyên đề giám sát, sau đó báo cáo với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội.

Trước thềm năm mới 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sức mạnh của Hội đồng Dân tộc đến từ sự đoàn kết của các thành viên Hội đồng Dân tộc, nhất là trong Thường trực Hội đồng Dân tộc. Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn sự đoàn kết như giữ con ngươi của mình”, “tất cả vì công việc chung, vì đại cuộc”… Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Hội đồng Dân tộc đã đoàn kết tốt trong thời gian qua thì tiếp tục đoàn kết hơn nữa trong thực hiện nề nếp công việc, thực hiện các yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội, phân công nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023. 

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, năm 2022, mặc dù bối cảnh chung của thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng tới nay, tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách của đất nước đã phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực (tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 tăng hơn 9% so với năm 2021; tỉ lệ nghèo tiếp cận đa chiều giảm so với năm 2021); an sinh xã hội được đảm bảo; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được khẳng định.

Trong bối cảnh chung đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Các thành viên Hội đồng Dân tộc tại các địa phương vừa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội đồng Dân tộc giao, vừa góp sức chung tay cùng với chính quyền các cấp trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhấn mạnh năm 2022, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức 03 Phiên họp toàn thể để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhận thấy, bước sang đầu năm 2023, cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai công tác năm, với 02 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác năm 2022, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc; theo đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm vừa qua, phân tích những tồn tại, hạn chế và quan trọng nhất là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác năm 2023.

Thứ hai, thảo luận, cho ý kiến đối với việc triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

Cho rằng các nội dung triển khai tại Hội nghị này rất quan trọng để phục vụ định hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc trong năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc; nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương báo cáo một số nội dung Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về hướng dẫn việc thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến về 2 nội dung quan trọng này./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc xây dựng chương trình hoạt động năm 2023 sát với thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Đăm nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương báo cáo một số nội dung Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về hướng dẫn việc thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bích Ngọc - Phạm Thắng

Các bài viết khác