PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: HỘI ĐỒNG DÂN TỘC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG QUÁ TRÌNH THAM MƯU, XÂY DỰNG LUẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

18/05/2022

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Phiên họp.

 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp toàn thể có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Cao Thị Xuân, Trần Thi Hoa Ry, Đinh Thị Phương Lan; các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc khóa XV.

Về phía Quốc hội còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lò Thị Việt Hà; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ; Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng.

Về phía các bộ, ngành có Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) Hầu Văn Lý; Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) Trần Văn Bừng.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc.

06 nội dung cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Hội đồng Dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực đổi mới, chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, cách thức làm việc để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động thông suốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Vì vậy, các nội dung trong chương trình kế hoạch là những nội dung bổ sung mới, đã được kịp thời cho ý kiến, xem xét, quyết định về chất lượng và yêu cầu, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu quan tâm, tập trung cho ý kiến:

Thứ nhất, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025);

Thứ hai, thảo luận báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và các nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc đến hết năm 2022;

Thứ ba, thảo luận, cho ý kiến bước đầu về Dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề “việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021” của Hội đồng Dân tộc;

Thứ tư, góp ý kiến vào Báo cáo kết quả khảo sát “Tác động của việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển”, theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 612 của Ủy ban Dân tộc.

Thứ năm, cho ý kiến về các dự án luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

Thứ sáu, trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự và công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2022.

Khẳng định các nội dung triển khai tại phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng để phục vụ cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và xác định nội dung trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau Phiên họp thứ hai ngày 9/10/2021 đến nay, Hội đồng đã chủ động tổ chức nhiều công việc theo kế hoạch.

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tham gia thẩm tra 13 dự án luật, 1 Pháp lệnh và 15 Nghị quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là các nội dung có tác động lớn đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, luật hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần đưa pháp luật vào đời sống của đồng bào.

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết định hướng nội dung giám sát của Hội đồng Dân tộc khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2022; tham gia ý kiến dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội.

- Thường trực Hội đồng Dân tộc cử đại diện tham gia các hoạt động của 2 Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và 2 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia xây dựng các báo cáo kết quả giám sát và làm việc tại một số địa phương.

- Tổ chức các đoàn đi một số địa phương vùng dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; tham gia các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi chúc Tết các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tham mưu, xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, cùng với việc tiếp tục bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Hội đồng dân tộc trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành.

Đồng thời quán triệt thực hiện nội dung phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong vùng, sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự Phiên họp cần quan tâm thảo luận một số nội dung sau:

Một là, về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu thủ tục đầu tư, phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1/3/2022, nhưng đến ngày 19/4/2022, Chính phủ mới có Tờ trình, sự chậm trễ này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt bố trí kế hoạch vốn (sau gần 1,5 năm chưa được phân bổ). Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của sự chậm trễ và trách nhiệm của các cơ quan để báo cáo Quốc hội: chậm ở đâu, bộ ngành nào, địa phương nào. Đồng thời, quán triệt chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 11, phải thực hiện nhanh, nhưng nhanh phải đúng về mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà các Nghị quyết Quốc hội đặt ra.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách… đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2023 là ba Chương trình mục tiêu Quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, ngay sau khi Quốc hội thông qua, Hội đồng Dân tộc cần khẩn trương, phối hợp xây dựng Chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định của Quốc hội.

Hai là, về vấn đề thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án Luật phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật; xác định vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc; bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng dân tộc và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và góp sức xây dựng, phát triển đất nước.

Ba là, về tình hình an ninh trật tự, công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong những năm qua. Kết quả hoạt động phối hợp của các cơ quan góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa 4 cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Phát huy tất cả các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào chống phá cách mạng; giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, các thành viên Hội đồng Dân tộc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tập thể và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới; chuẩn bị từ sớm, từ xa cho các nội dung hoạt động của mình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 06 tháng đầu năm 2022; Tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 06 tháng đầu năm 2022; Tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); nghe Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) Hầu Văn Lý báo cáo trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2022. Các đại biểu cũng nghe Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) Trần Văn Bừng báo cáo trao đổi thông tin về tình hình công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng tình với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 06 tháng đầu năm 2022.

Đóng góp ý kiến tại Phiên họp, đa số các đại biểu cơ bản đồng tình với Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, Báo cáo tình hình an ninh trật tự cũng như tình hình công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2022. Các báo cáo tương đối đầy đủ, toàn diện và xác đáng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nội dung của báo cáo của Ủy ban Dân tộc còn chung chung, chưa rõ, mới chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề, do vậy đề nghị cần làm rõ hơn, nhất là có số liệu minh họa cho các nội dung như cần đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh, thiên tai đối với kinh tế - xã hội, giáo dục, đào tạo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kèm theo số liệu minh chứng.

Có ý kiến cho rằng, Chính phủ cần quan tâm, hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 861 của Thủ tướng. Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các địa phương chủ động tham gia đóng góp vào chính sách khám chữa bệnh cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bà con có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Đề cập đến vấn đề lao động trong thời điểm bùng phát dịch, một số đại biểu đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quan tâm và nắm được số lượng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thị trường lao động và trong các khu công nghiệp. Cho rằng báo cáo không nêu nhiều vấn đề phòng chống bạo lực gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu đề nghị Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc chủ động nắm bắt các vấn đề như bạo lực về tinh thần, thể chất, bạo lực về tài chính… Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm về nước sạch, về cơ sở hạ tầng liên quan đến Đề án tổng thể, sớm cấp nguồn vốn để triển khai thực hiện các chương trình này.

Một số ý kiến đề nghị báo cáo cần đánh giá, phân tích kỹ thêm nguyên nhân, kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch ở vùng đồng bào đân tộc thiểu số và miền núi. Bởi trong bối cảnh dịch bệnh gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Đây là điểm nhấn cần phân tích, đánh giá thấu đáo để làm rõ, nổi bật hơn trong báo cáo. Đồng thời nên có sự phân tách rõ hạn chế, khó khăn chung; cần có các giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài.

Cũng tại Phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu và cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung thêm các số liệu hoặc phụ lục vào báo cáo của Ủy ban Dân tộc.

Để các nội dung đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ủy ban Dân tộc hoàn thiện phần giải trình và làm rõ theo kết luận của UBTVQH liên quan đến nguồn vốn đầu tư của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, các ý kiến đánh giá báo cáo đi vào trọng tâm, phản ánh được tình hình kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm cần gắn với việc chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch, bước sang giai đoạn an toàn mới, ngày 15/5 vừa qua, Việt Nam đã tạm dừng việc xét nghiệm Covid với các du khách đến Việt Nam, qua đó thúc đẩy lại hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa, các gói giải pháp được triển khai kịp thời, đồng bộ. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị đánh giá thêm tác động của dịch bệnh đến sinh kế, tâm sinh lý của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các hoạt động kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh. Đồng thời cần quan tâm và làm rõ hơn công tác chăm lo sức khỏe cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khẳng định 3 chương trình mục tiêu quốc gia là trụ cột cho hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cần có phương pháp triển khai phù hợp cũng như sớm giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện 3 chương trình này, đánh giá kịp thời các chính sách đã và đang triển khai để tháo gỡ những vướng mắc,

Để các nội dung đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ủy ban Dân tộc hoàn thiện phần giải trình và làm rõ theo kết luận của UBTVQH liên quan đến nguồn vốn đầu tư của 3 chương trình mục tiêu quốc gia./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đóng góp ý kiến tại Phiên họp.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lò Thị Việt Hà đề nghị Chính phủ cần quan tâm, hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 861 của Thủ tướng. Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các địa phương chủ động tham gia đóng góp vào chính sách khám chữa bệnh cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, ổn định sinh kế cho người dân sống sát biên giới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành đề nghị báo cáo của Ủy ban Dân tộc cần đánh giá, phân tích kỹ thêm nguyên nhân, kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch ở vùng đồng bào đân tộc thiểu số và miền núi. 

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Hoàng Đức Chính đề nghị Uỷ ban Dân tộc và các bộ ngành khác của Trung ương triển khai sớm nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn cơ bản đồng tình với Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, báo cáo của Bộ Công an và báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức