PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

09/10/2021

Sáng nay (09/10), tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2 để đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022 vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh Phiên họp 

Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Cùng dự có ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cần thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong 9 tháng qua, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân; đặc biệt phải đánh giá được những khó khăn, thách thức tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới đời sống, kinh tế- xã hội của đồng bào, trên cơ sở đó thảo luận xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm năm 2021 và năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Đối với nội dung thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Kịp thời phát hiện, chỉ ra những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ủy ban Dân tộc cần chủ động hơn nữa trong công tác chủ trì, tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành, đặc biệt là ban hành quyết định đầu tư Chương trình và hướng dẫn thực hiện.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, đặc biệt là xác định rõ những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết, ưu tiên đầu tư để giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ năm 2021 và dự kiến năm 2022; Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

Bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc của Chương trình đề ra, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất. Phân cấp mạnh cho địa phương để chủ động trong công tác quản lý, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, những nội dung trong chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Hội đồng Dân tộc có nhiều nội dung quan trọng, không những chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội mà còn có ý nghĩa trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong cả nhiệm kỳ, do đó, đề nghị các đại biểu phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm, thảo luận sâu sắc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Phiên họp 

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, với với sự đồng thuận cao, trong phiên họp chiều ngày 08/10, Hội đồng Dân tộc đã quyết định thông qua Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khoá; Nghị quyết đề cương giám sát năm 2021; Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Dân tộc khoá XV./.

Dương Dung