HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

10/11/2020

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV; thông tin kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020”.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu nhất trí cho rằng, nhiệm kỳ Khóa XIV, Hội đồng Dân tộc đã kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của các khóa trước, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, có nhiều đổi mới trong hoạt động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hoạt động lập pháp đạt được kết quả nổi bật, chất lượng tham gia thẩm tra các dự án luật được nâng cao, hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

 Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã đạt được kết quả đáng trân trọng, trên cơ sở tham mưu của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội đã ban hành 2 Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 – 2030 là minh chứng khẳng định thành công của Hội đồng Dân tộc khóa XIV. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc như công tác tham gia xây dựng, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri còn hạn chế. Việc theo dõi, đôn đốc Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các kiến nghị giám sát còn chưa thường xuyên. Các đại biểu cũng đã đề xuất và kiến nghị giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, trong nhiệm kỳ khóa XIV (từ năm 2016 – 2021), Hội đồng Dân tộc đã thẩm tra 60 dự án luật, pháp lệnh; tham gia ý kiến cho 14 văn bản ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc của Chính Phủ; 7 chuyên đề giám sát, 4 chuyên đề khảo sát, 2 giải trình, 19 báo cáo cùng một số nhiệm vụ khác là kết quả nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong nhiệm kỳ XIV

Theo Phó Chủ tịch  Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu, bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác tham gia thẩm tra và tham gia ý kiến vào các dự án Luật, pháp lệnh tuy đã được đổi mới, nâng cao hiệu quả phương pháp trong triển khai thực hiện nhưng còn phụ thuộc vào tài liệu của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra, thời gian gửi tài liệu đến Hội đồng Dân tộc chưa kịp thời dẫn đến việc thành viên Hội đồng Dân tộc có ít thời gian, thông tin để nghiên cứu đưa các nội dung liên quan đến lĩnh vực dân tộc vào các dự án luật

Hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc trong nhiệm kỳ qua đã bám sát vào những vấn đề thực tiễn của sự phát triển đất nước nhưng chủ yếu mới tập trung vào một số lĩnh vực về phát triển kinh tế còn về lĩnh vực xã hội thực hiện chưa được nhiều; công tác tham gia xây dựng và giám sát văn quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các kiến nghị giám sát chưa thường xuyên và theo dõi đến cùng

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại phiên họp

Đóng góp ý kiến tại Phiên họp, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong qua. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì Hội đồng Dân tộc còn một số tồn tại nên có sự thay đổi để nâng cao hoạt động đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, sắp tới, Hội đồng Dân tộc cần có kiến nghị tăng số lượng thành phần dân tộc thiểu số, đại diện cho các dân tộc Việt Nam phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc thiểu số, bên cạnh đó là đề xuất tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, có kinh nghiệm hoạt động từ cơ sở

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đánh giá cao sự tham gia và ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với hoạt động của Hội đồng Dân tộc trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cũng như tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến đó để hoạt động của Hội đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Minh Thành