KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

21/09/2020

Thực hiện công tác năm 2020 của Hội đồng Dân tộc, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ngày 21/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Hội đồng Dân tộc.

Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Về phía các bộ, ngành có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết,  nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã gần hết chặng đường, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sắp tới có ý nghĩa bản lề quan trọng, là dịp để tổng kết công tác của 1 nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đặc biệt của công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, căn cứ vào Chương trình của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, hôm nay, Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11 để chuẩn bị các nội dung: đánh giá tình hình kết quả thực  hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và dự ước thực hiện năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; dự kiến kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc cũng tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống ma túy và dự án Luật Biên phòng Việt Nam để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể thứ 11 của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề: Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2020 của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; nêu rõ những thuận lợi khó khăn, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; dự báo tình hình những khó khăn, thách đặt ra và những kiến nghị đề xuất, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đối với vùng dân tộc thiểu số miền núi; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và đề xuất phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 đầu tư các lĩnh vực, chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số miền núi.

Sau phát biểu khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Hội đồng Dân tộc nghe và thảo luận về các báo cáo của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 của vùng dân tộc thiểu số, miền núi; phương hướng  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và đề xuất phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đầu tư các lĩnh vực, chương trình, dự án cho dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo chương trình, phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Hội đồng Dân tộc diễn ra trong hai ngày 21-22/9./.

Minh Thành