HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

29/09/2018

Ngày 28/9, tại Quảng Ninh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, tại Phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ tham gia thẩm tra dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Chăn nuôi, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; tiếp tục tham gia ý kiến về 4 dự án luật đã được lấy ý kiến tại Hội nghị xây dựng luật tổ chức ở Vũng Tàu bao gồm: dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc cũng thảo luận về dự thảo Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV và dự kiến Chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng Dân tộc; thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc phiên họp.

Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng dân tộc đã cho ý kiến về dự án Luật Chăn nuôi và Luật trồng trọt, theo đó, các đại biểu cho rằng những góp ý của đại biểu tại kỳ họp thứ 5 đã được ban soạn thảo tiếp thu và có chỉnh lý trong dự thảo luật. Tuy nhiên, liên quan đến quy định về sử dụng đất đai trong trồng trọt, các đại biểu kiến nghị cần có những quy định thâm canh cây trồng, đồng thời làm rõ các quy định cụ thể chặt chẽ việc công bố giống cây trồng.

Cho ý kiến về Luật Chăn nuôi, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách của Nhà nước về chăn nuôi; điều kiện của các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; điều kiện hoạt động của các cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi; việc đối xử nhân đạo với vật nuôi, bảo vệ môi trường trong giết mổ vật nuôi.

Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ các quy định về phạm vi và đối tượng vật nuôi trong thực tế, đồng thời chỉnh sửa các thuật ngữ về vật nuôi trong dự thảo Luật cho hợp lý hơn. Đồng thời cũng cần làm rõ tính thống nhất giữa dự thảo Luật Chăn nuôi với các quy định hiện hành; Bổ sung quy định về xuất khẩu, nhập khẩu động vật cảnh, động vật hoang dã gây nuôi; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các bộ có liên quan, nhằm đảm bảo tính khả thi.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến Dự án Luật Phòng chống tác hại rượu bia, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo chương trình, Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Hội đồng Dân tộc diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 30/9./.

Thùy Linh