QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

12/06/2018

Tiếp tục Chương trình ky họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định  trình bày báo cáo

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, ngày 24 tháng 5 năm 2018, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan về các nội dung có liên quan trong dự thảo Luật.

Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) tại hội trường như sau: có 469 ĐBQH tham gia biểu quyết, chiếm 96,30%; 468 ĐBQH tán thành, chiếm 96,10%; 01 ĐBQH không tán thành, chiếm 0,21%.

Kết quả biểu quyết thông qua dự án Luật Tố cáo(sửa đổi)

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), về hình thức tố cáo, đa số ý kiến đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp để bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại… Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành. Đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức nêu trên, nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật.

Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, Báo cáo cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, thực trạng khá phổ biến hiện nay là nhiều đơn tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không đồng ý, chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được bằng chứng, thông tin chứng minh hành vi vi phạm, khiến cho tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, khó giải quyết dứt điểm. Do đó, việc bổ sung quy định này vào dự thảo Luật là cần thiết để khắc phục tình trạng nói trên, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo hiện nay.  Bên cạnh đó, về vấn đề rút tố cáo,Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc tố cáo và rút tố cáo là quyền của cá nhân người tố cáo, được pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, để chặt chẽ trong quy định về rút tố cáo, tránh việc rút tố cáo do bị dụ dỗ, mua chuộc, ép buộc hoặc rút tố cáo để trốn tránh trách nhiệm do cố ý tố cáo sai sự thật, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân như ý kiến đại biểu nêu, dự thảo Luật đã quy định cụ thể điều kiện, yêu cầu của việc rút tố cáo, trách nhiệm giải quyết tố cáo khi hành vi bị tố cáo vẫn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, việc xử lý hành vi cố ý tố cáo sai sự thật kể cả trong trường hợp rút tố cáo. Ngoài ra, về tố cáo tiếp và giải quyết lại vụ việc tố cáo, có ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn xử lý tố cáo tiếp hoặc gia hạn việc xử lý tố cáo tiếp đối với các vụ việc nêu tại Điều 37. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng thời hạn 20 ngày tại Điều 37 là thời hạn xác minh ban đầu để xác định có đủ căn cứ giải quyết lại vụ việc tố cáo hay không, chưa phải là thời hạn giải quyết lại vụ việc tố cáo. Trường hợp vụ việc có đủ căn cứ để giải quyết lại thì thời hạn giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của dự thảo Luật.

Toàn cảnh phiên họp

Về bảo vệ người tố cáo, Báo cáo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý theo hướng Điều 47 của dự thảo Luật xác định đối tượng được bảo vệ làm rõ phạm vi “người thân thích của người tố cáo” trong quy định của Luật hiện hành. Quy định này vừa kế thừa Luật hiện hành, vừa bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ của điều luật, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo. Đối với các đối tượng khác, pháp luật hiện hành vẫn có đủ cơ chế để bảo vệ khi quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, căn cứ để yêu cầu, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo là các vấn đề rất cụ thể, đa dạng trong thực tiễn, do đó Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của công tác bảo vệ.

 Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý cụ thể trong dự thảo Luật để đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả của dự thảo Luật./.

Hồ Hương- Nhóm ảnh