MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5.

Tại Phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ thảo luận Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vùng dân tộc thiểu số và miền núi); Báo cáo kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017”; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ tư đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng Dân tộc sẽ tham gia thẩm tra Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); tiến hành thảo luận Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2019; Dự thảo Báo cáo tham gia thẩm tra các Dự án Luật đã được góp ý kiến tại Hội nghị góp ý kiến Luật của Hội đồng Dân tộc tại Phú Quốc gồm: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ngay sau khai mạc, Hội đồng Dân tộc đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vùng dân tộc thiểu số và miền núi) của Ủy ban Dân tộc.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Hội đồng Dân tộc:

Toàn cảnh khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Hội đồng Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc Phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu tại Phiên họp

Các thành viên Hội đồng Dân tộc tham dự Phiên họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tại Phiên họp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại Phiên họp

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu tại Phiên họp

Các thành viên Hội đồng Dân tộc phát biểu tại Phiên họp

Quang Minh